Nyhed
24.06.22

Aftale om Grøn Skattereform samt etablering af grøn fond

Regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative har i dag præsenteret en aftale om en grøn skattereform for industrien. Aftalen indeholder blandt en række andre elementer understøttelse af CCS, et grønt investeringsvindue, en aftale om oprettelse af en grøn fond og omstillingsstøtte til de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig.

”Det er godt, at forligspartierne bag aftalen om den grønne skattereform for industri anerkender, at der er virksomheder, som ikke har mulighed for at omstille sig, men som spiller en stor rolle for samfundet. Aktørerne i Nordsøen har ifølge det nationale kompromis en opgave i at sikre øget selvforsyning frem til 2050. Vi ser frem til fortsat dialog om implementeringen af den grønne omstilling og sikring af den nødvendige økonomiske ramme,” siger Martin Næsby, administrerende direktør i Dansk Offshore.  

Aftale om Grøn Skattereform for industri mv.

Aftaleparter: Regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative

Aftalen bygger på regeringens udspil om en Grøn Skattereform fra d. 20. april 2022. Aftalen lægger vægt på en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton CO2 for ikke-kvoteomfattede virksomheder, 375 kr. pr. ton CO2 for kvoteomfattede virksomheder samt 100 kr. pr. ton CO2 for mineralogiske processer.

Afgifterne er fastlagt efter det forventede EU kvotehandelsmarked (ETS). Såfremt ETS ikke leverer som forventet, træder en bundpris i kraft. Bundprisen fastsættes som afgiften plus forventet kvotepris, og vil derfor være 750 kr. pr. ton CO2 for ikke-kvoteomfattede virksomheder, 1.125 kr. pr. ton for kvoteomfattede virksomheder samt 875 kr. pr. ton for mineralogiske processer.

Afgifterne skal medfinansiere en fond til grøn omstilling på 7 mia. frem mod 2030, som bl.a. går til en omstillingsstøtte til de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig samt en pulje til CCS.

Aftalen sikrer ydermere 1 mia. til et grønt investeringsvindue samlet i perioden 2023-2030, som skal motivere virksomheder til at omstille sig og investere i grønne produktionsaktiver. Den konkrete udformning af dette vindue vil ske i forbindelse med genbesøget i 2023.

Aftale om etablering af en grøn fond

Aftaleparter: Regeringen, Venstre, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Konservative.

Aftalepartierne er enige om at reservere 1,5 mia. kr. i 2024 og 3,25 mia. kr. årligt fra 2025-2040 i det finanspolitiske råderum til etablering af et nyt grønt råderum. Der reserveres således 53,5 mia. kr. til den grønne omstilling mod 2040. Heraf afsættes i alt 10,6 mia. kr. mod 2040 til aftalen om Grøn Skattereform.

Den grønne fond skal gå til større og længerevarende investeringer i klima herunder bl.a. Elektrificering og energieffektivisering, Power-to-X, fangst og lagring af CO2 samt nye grønne omstillingsteknologier.

Aftalen er gældende i perioden 2024-2040.