Webinar
15.08.22

Lessons Learned Webinar

Lessons Learned (LL) Webinarer

Dansk Offshores LL Webinarer er vores virksomheder, der kommer med videndeling af relevante sikkerhedscases. Casene kan være HIPO (High Potential), faktiske uheld, nye processer, positive observationer eller ny Best practice.

Der afholdes 6 – 8 webinarer hen over året, hvor alle medlemmer af gruppen Lessons Learned inviteres, og alle medlemmer opfordres til at dele deres relevante safety case til gavn for offshore industrien og vores stakeholders.

Agenda:

  1. Welcome – Søren Pedersen, Dansk Offshore
  2. Safety Moment, TBD
  3. Lessons Learned/Best Practice – Lars Roesen, SHE Advisor
  4. Lessons Learned/Best Practice – ??
  5. Questions and dialog
  6. Information on coming activities  

Har din virksomhed en case at dele, så vi i fællesskab forebygger hændelser, øger sikkerhed igennem samarbejde og giver hinanden ny viden så skriv til soeren.pedersen@danskoffshore.dk.