14.05.24

Dansk Offshore åbner for udvidelse af medlemskredsen

Brancheforeningen for olie, gas og CCS i Danmark, Dansk Offshore, har i dag vedtaget, at foreningen nu også optager medlemmer, som kun beskæftiger sig med lagring af CO2.

”Det betyder, at industrien tager det næste skridt i omstillingen og siger velkommen til medlemmer, der f.eks. er ved at etablere sig på markedet for onshore -eller offshorelagring af CO2  og har fået tilladelse hertil. CCS  anses for at være en helt central teknologi for at nå såvel danske som europæiske klimamål, og Danmark har en unik mulighed for at skabe en ny industri, men det kræver klare rammer og samspil mellem politiske beslutningstagere, industrien og aktører i hele værdikæden,” siger administrerende direktør i Dansk Offshore, Martin Næsby.

Martin Næsby forklarer uddybende om beslutningen om udvidelse af Dansk Offshores medlemskreds, som blev truffet af foreningens medlemmer på dagens generalforsamling:

”Åbning for tilgang af medlemmer med CO2-lagringstilladelser er en naturlig fortsættelse af den udvikling, Dansk Offshore har været igennem de seneste år. Vi står som industri midt i en kolossal forandring, som kræver, at vi flytter os med udviklingen og tendenserne, og med dagens beslutning tager vi det næste skridt. Vi omstiller os, samtidig med, at vi med vores danske ressourcer bidrager til den europæiske forsyningssikkerhed i en tid med krig i Ukraine og anden geopolitisk uro,” siger administrerende direktør i Dansk Offshore Martin Næsby.

Kommunikationsansvarlig i  Dansk Offshore Nina Skyum-Nielsen kan kontaktes på 20 61 22 96 for uddybende kommentarer.