Nyhed
22.05.23

Dansk Offshore har udgivet to nye rapporter

Dansk Offshore offentliggjorde til årsmødet den 9. maj to rapporter -"CCS i Nordsøen" og "Danmarks rolle i europæisk forsyningssikkerhed".

CCS i Nordsøen

I vores rapport ”CCS i Nordsøen” præsenterer Dansk Offshore offshorebranchens tilgang til Carbon Capture and Storage (CCS), der er en helt central del af den danske klimaløsning.

Vi giver en status på de danske CCS-projekter offshore og opridser de store muligheder, der ligger for Danmark i at blive europæisk knudepunkt for CO2-lagring. Der skal mange led og mange parter til at udvikle en ny industri.

I rapporten præsenterer vi både operatørernes og leverandørernes rolle i de danske CCS-projekter.
Endelig fremlægger vi vores anbefalinger til, hvad der fortsat skal gøres politisk for at sikre den infrastruktur og den volumen, der vil være nødvendig for at gøre CCS til en stabil industri på tværs af landegrænser.

Danmarks rolle i europæisk forsyningssikkerhed

Europas energimarked har den seneste årrække gennemgået store ændringer. Klimamål og teknologiske fremskridt har banet vejen for nye energityper og en begyndende udfasning af andre. Senest har krigen i Ukraine medført store prisstigninger og forsyningsudfordringer.  

I analysen ”Danmarks rolle i europæisk forsyningssikkerhed” kortlægges, hvordan Danmark kan bidrage til europæisk energiforsyning frem mod 2050, samt hvilken rolle Danmark kan spille i det radikalt forandrede europæiske forsyningslandskab.

Herunder belyser analysen forskellene mellem brugen af hhv. naturgas, LNG og kul. Her konstateres, at kul udleder næsten dobbelt så meget CO2 som naturgas. Som historisk nettoeksportør af gas og med rørledninger direkte til Tyskland har Danmark en unik position til at bidrage til Europas energiforsyning.

CCS i Nordsøen

Læs rapporten her.

Download

Danmarks rolle i europæisk forsyningssikkerhed

Læs rapporten her.

Download

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

Energieffektivisering, delvis elektrificering af produktionen, eksport af overskudsgas til EU og stort carbon storage potentiale: De danske aktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

læs mere

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere

Dansk Offshore – en industri i forandring

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere