Jobopslag
05.04.22

Dansk Offshore søger en nysgerrig og ambitiøs studentermedhjælper

Er du interesseret i energipolitik, forsyningssikkerhed og den danske offshoreindustri centreret omkring indvinding af olie og gas og CO2-lagring? Vil du prøve kræfter med politisk interessevaretagelse, public affairs, eventplanlægning og kommunikation i en travl brancheforening? Så er studenterjobbet hos Dansk Offshore måske noget for dig!

Dansk Offshore er en brancheforening for virksomheder, der udvinder olie og gas fra Nordsøen, lagrer CO2 i undergrunden samt virksomheder med relation hertil. Dansk Offshore ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi arbejder med reduktion af olie- gasindustriens udledninger, energieffektivitet og CO2-lagring som klimaløsning for Danmark. Dansk Offshore går i front for branchen som helhed, når vigtige politiske emner skal italesættes i medierne, på Christiansborg samt internt i branchen.

Dine kompetencer
Du er studerende på en videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab, kommunikation eller naturvidenskab på enten bachelor- eller kandidatniveau. Dette kunne for eksempel være inden for politik, økonomi, jura, dansk, kommunikation eller geografi. Det vil være et plus, hvis du som person er udadvendt og initiativrig, da vi har stor kontakt med eksterne parter uden for sekretariatet. I den forbindelse er det et krav, at du behersker et godt engelsk, da meget af vores arbejde foregår på engelsk.

Om stillingen
Som vores nye student vil du indgå i et lille og dedikeret team på vores kontor i indre København. Du vil opnå erfaring fra en travl brancheforening, der arbejder for en industri med betydelig politisk bevågenhed. Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

  • Overvågning af Folketingets arbejde samt mediers omtale af emner som har olie- gasindustriens interesse.
  • Udarbejdelse af analyser og rapporter inkl. rapportskrivning.
  • Design/layout af fx Årsrapporter, analyser mv. (kendskab til InDesign er en fordel, men ingen betingelse).
  • Public affairs og kommunikationsarbejde.
  • Deltagelse i og planlægning af to årlige konferencer for olie- og gasindustrien i Esbjerg og København samt månedlige mindre events.
  • Opgaver vedr. hjemmeside, nyhedsbreve og SOME.
  • Ad hoc arbejde på kontoret f.eks. udarbejdelse af PowerPoint præsentationer, baggrundsnotater, informationssøgning mv.

Vi har som regel 2–3 studenter ansat i sekretariatet, så der er mulighed for, at du kan udvikle dig sammen med andre studenter. Vi har travlt og arbejder fokuseret, men meget uformelt, og vi synes også, det er rigtig vigtigt at have det godt og sjovt, når vi er på arbejde.

Arbejdstiden er fleksibel, men den vil i gennemsnit være på 12-15 timer ugentligt. Vi forventer, at du vil bistå i forbindelse med afholdelse af fx konferencer i Esbjerg eller andre steder. Der vil i perioder være behov for ekstra timer, og der vil i eksamensperioder være mulighed for at tilpasse arbejdstiden. Afhængigt af dit engagement, interesse og kompetencer vil du få mere ansvar og selvstændighed i løbet af dit ansættelsesforløb.

I Dansk Offshore mener vi, at mangfoldighed gør os stærkere og medvirker til at skabe udvikling og fornyelse. Vi opfordrer derfor alle til at søge stillingen uanset køn, alder, religiøs overbevisning, seksuel orientering, etnisk oprindelse mv.

Samtaler vil blive afholdt løbende. Ansættelse fra august.

Du er velkommen til at kontakte studentermedhjælper Martine Bjørnsbo, hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen på telefon +45 3069 1590.

Vi ser frem til at modtage dit CV og ansøgning til info@danskoffshore.dk mærket ”Ansøgning student” i emnefeltet på mailen.