Jobopslag
30.01.22

Dansk Offshore søger praktikant til efterårssemestret, 2022

Er du interesseret i energipolitik, forsyningssikkerhed og den danske offshoreindustri centreret omkring indvinding af olie og gas og CO2-lagring? Vil du prøve kræfter med politisk interessevaretagelse, public affairs, eventplanlægning og kommunikation i en travl brancheforening? Så er en praktikplads hos Dansk Offshore til efteråret måske noget for dig!

Dansk Offshore er en brancheforening for virksomheder, der udvinder energi fra Nordsøen, lagrer CO2 i undergrunden, samt teknologi og servicevirksomheder med relation hertil i. Vi har netop taget hul på et nyt kapitel i industrien. Vi ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi arbejder med reduktion af industriens udledninger, energieffektiviteten og fremtidens CO2-lagring som klimaløsning for Danmark. Dansk Offshore går i front for branchen som helhed, når vigtige politiske emner skal italesættes i medierne, på Christiansborg samt internt i branchen.

Dine kompetencer

Du er interesseret i at tage din praktik hos Dansk Offshore til efteråret. Du er studerende på en videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab, kommunikation eller naturvidenskab på enten bachelor- eller kandidatniveau. Dette kunne for eksempel være inden for politik, økonomi, jura, dansk, geografi, geologi eller kommunikation. Det vil være et plus, hvis du som person er udadvendt og initiativrig, da vi har stor kontakt med eksterne parter uden for sekretariatet. I den forbindelse er det et krav, at du behersker et godt engelsk, da meget af vores arbejde foregår på engelsk.

Om stillingen

Som vores nye praktikant vil du indgå i et lille og dedikeret team på vores kontor i indre København. Du vil opnå erfaring fra en travl brancheforening, der arbejder for en industri med betydelig politisk bevågenhed. Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

  • Overvågning af Folketingets arbejde samt mediers omtale af emner som har industriens interesse.
  • Udarbejdelse af analyser og rapporter inkl. rapportskrivning.
  • Design/layout af fx analyser mv. (kendskab til InDesign er en fordel men ingen betingelse).
  • Public affairs og kommunikations arbejde.
  • Deltagelse i og planlægning af årskonferencer for offshoreindustrien samt månedlige mindre events.
  • Opgaver vedr. hjemmeside, nyhedsbreve og SOME.
  • Ad hoc arbejde på kontoret f.eks. udarbejdelse af power point præsentationer, baggrundsnotater, informationssøgning mv.

Udover en praktikant har vi som regel 2–3 studenter ansat i sekretariatet, så der er mulighed for, at du kan udvikle dig sammen med andre studenter. Vi har travlt og arbejder fokuseret, men meget uformelt, og vi synes også, det er rigtig vigtigt at have det godt og sjovt, når vi er på arbejde.

Arbejdstiden vil følge praktikordningen på dit studie og det vil være muligt at tilpasse arbejdstiden, så den passer dig bedst. Vi forventer, at du også vil bistå i forbindelse med afholdelse af fx arrangementer i Esbjerg eller andre steder. Du får naturligvis mulighed for at skrive din praktikopgave som en del af forløbet, ligesom vi vil hjælpe med vejledning. Afhængigt af dit engagement, interesse og kompetencer vil du få mere ansvar og selvstændighed i løbet af dit ansættelsesforløb.

I Dansk Offshore mener vi, at mangfoldighed gør os stærkere og medvirker til at skabe udvikling og fornyelse. Vi opfordrer derfor alle til at søge stillingen uanset køn, alder, religiøs overbevisning, seksuel orientering og etnisk oprindelse mv.

Praktikstillingen løber fra august 2022 til januar 2023. Samtaler vil blive afholdt løbende. Vi er positivt indstillede over for, at der gives en erkendtlighed.

Du er velkommen til at kontakte underdirektør Esben Mortensen, hvis du har spørgsmål vedrørende praktikforløbet, på telefon 3841 1888 eller på Esben.Mortensen@danskoffshore.dk.

Vi ser frem til at modtage dit CV og ansøgning til info@danskoffshore.dk mærket ”Ansøgning Praktikant” i emnefeltet på mailen.