Decommissionering

Dansk Offshore er, i forbindelse med decommissionering, i dialog med energiministeriet om de fejl og mangler, der er i de eksisterende retningslinjer for afvikling.

Dansk Offshore samarbejder også med lignende komitéer og afdelinger i Dansk Offshores søsterorganisationer i Norge, UK, og Holland. En betydelig mængde information bliver delt, hvilket har været en stor fordel for Dansk Offshores medlemmer, da decommissioneringsaktiviteter har fundet sted i de andre lande i længere tid end i Danmark.

Dansk Offshores decommissioneringsaktiviteter varetages af Decommissioneringskomitéen.

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere

Dansk Offshore – en industri i forandring

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere

Efterspørgsel på olie og gas i Danmark og globalt

Vedvarende energi udgør en stadig større del af vores energiforbrug, men vi har fortsat brug for olie og gas. Også i fremtiden.

læs mere