I mere end 50 år har Danmark produceret olie og gas i Nordsøen. Som branche har vi derfor en unik viden og ekspertise om den danske undergrund. Vores aktiviteter har skabt forsyningssikkerhed, arbejdspladser og sikret et statsligt velfærdsbidrag på over 500 milliarder kroner. Det er statsindtægter, som går til velfærd og investeringer i grøn omstilling – også i årene frem.

Selv om omstillingen er i fuld gang, er der knapt 30 år til Nordsø-produktionen ophører i 2050 – det har et flertal i folketinget bestemt. I omstillingsfasen mod et klimaneutralt Danmark, vil offshore branchen fortsætte med at levere den energi som Danmark efterspørger. Og vi vil producere sikkert og ansvarsfuldt. Samtidig vil vi bidrage med at udnytte Nordsøens store klimapotentiale, som kan gøre en reel forskel – både for Danmark og for andre lande.

Vi har taget hul på Nordsøens næste kapitel. En ny æra, hvor vi både skal balancere behovet for energi i omstillingsfasen og igangsætte nye tiltag, der kan hjælpe Danmark med at indfri de nationale klimamål.
Vi deltager i omstillingen med massive investeringer, forskning og udvikling af nye teknologier og klima-optimerende løsninger. Vi er en industri i forandring, der bidrager både til national sikkerhed og forsyningssikkerhed i et globalt ustabilt energimarked. Og nu byder vi også ind med Nordsøens store klimapotentiale i form af CCS, som både kan levere store CO2-reduktioner og skabe grønne jobs og regional udvikling.

Konference review

Du kan se hver debat og hvert oplæg på vores Youtubekanal her.

Jarand Rystad fra Rystad Energy præsenterer globale energiperspektiver, nuværende energitransitioner samt olie- gasindustriens rolle i fremtidens samfund. En fortsat større andel af verdens lande erkender nødvendigheden af at begrænse klimaforandringerne og gennemføre en grøn omstilling. Derfor er det lykkedes verdens lande at vedtage en aftale på COP26, som bringer os et stort skridt videre i indsatsen mod klimaforandringerne. Men kan vi med aftalen begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader? Mange lande investerer massivt i sol og vindenergi, men selv de vedvarende energikilder er ikke uden udfordringer: Hvordan skal vi finde plads til solceller og vindmøller i landskabet, og hvordan skal den producerede energi lagres? Kan disse udfordringer overhovedet løses? Og hvor skal fremtidens energi komme fra? Vil de nuværende olie- og gasselskaber fortsat dominere, eller vil en helt ny række energiselskaber dominere fremtidens energimarked?

Danmark har sat et ambitiøst mål om fuld klimaneutralitet. Fremskrivninger viser samtidig, at man fortsat vil have behov for olie og gas i adskillelige år fremover. Hvordan sikrer olie- og gasproducenterne, at der tages aktivt ejerskab over den grønne omstilling? Udviklingen af CCS kan være en væsentlig bidragsyder mod at nå CO2 reduktioner, hvorfor både industri og politikere efterspørger lovgivning der muliggør lagring af CO2. Følg med når den grønne omstilling af olie- og gasbranchen samt de regulatoriske rammer for CCS debatteres mellem politikere og industri.

– Anne Paulin, MF, Socialdemokratiet
– Rasmus Helveg, MF, Radikale Venstre
– Thomas Danielsen, MF, Venstre
– Morten Gjetting Stage, TotalEnergies
– Peter Hindsberger, INEOS

Det danske arbejdsmarked er præget af en rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed. Vi står samtidig over for en grøn omstilling, der forventes at skabe efterspørgsel efter flere – og nye – attraktive medarbejdere. Det udfordrer det danske arbejdsmarked; Kan udenlandsk arbejdskraft være en del af løsningen, kan vi skabe en uddannelsessektor, hvor kvalifikationerne i højere grad understøtter omstillingen bredt, og hvordan imødekommer vi, at de olie og gasvirksomheder, der bl.a. er i gang med at etablere CO2 lagringsaktiviteter, i stigende grad har vanskeligheder med at tiltrække de rette kompetencer? Panelet bringer deres syn på, hvordan vi bedst imødekommer disse rekrutterings-, uddannelses- og kvalifikationsudfordringer, som den grønne omstilling uundgåeligt vil medføre.

– Anders Benfeldt, Semco Maritime
– Jesper Høj-Hansen, NorSea Denmark
– Thomas Damkjær Petersen, IDA
– Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Danmark har sat et ambitiøst mål om 70 pct. klimaneutralitet i 2030, EU har fremlagt en ambition om 55 pct reduktion i 2030 i ”Fit for 55” planen. Flere og flere lande erklærer sig klar til klimaneutralitet i 2050. Samtidig bliver Europas selvforsyning med råstoffer frem mod 2050 i stigende grad udfordret. IEA’s fremskrivninger viser bl.a., at der er en betydelig efterspørgsel på råstoffer både til energiproduktion og i stigende grad til industriproduktionen frem til og efter 2050. Så hvordan sikres det, at den efterspørgsel kan imødekommes samtidig med, at de meget ambitiøse klimamålsætninger indfries? Hvad kræver det for, at den grønne omstilling bliver en succes, uden at det sker på bekostning af Europas konkurrencekraft, befolkningernes velstand og samfundenes sammenhængskraft? Hvordan bliver den grønne omstilling en succes?

– Christian Ibsen, CONCITO
– Joachim Tilsted, Lund Universitet
– Thomas Drustrup, Plastindustrien
– Finn Lauritzen, Axcelfuture
– Martin Næsby, Oil Gas Denmark

Europa står lige nu midt i en energiforsyningskrise. Den europæiske produktion af olie og gas er kraftigt faldende, og det forventes, at Europas behov for at importere energi vil vokse betydeligt de kommende år. Samtidig er energipriserne over de seneste måneder mere end fordoblet, og alt tyder på, at de høje energipriser vil fortsætte. Mange europæiske lande er meget afhængige af særligt russisk gas, og som det ses i øjeblikket, er Rusland villig til at bruge gassen som et politisk våben. Dette rejser en række spørgsmål, som vil tages op i debatten: Hvad skal Europa gøre for at sikre sig energi i fremtiden? Er et godt forhold mellem EU og Rusland afgørende for vores energiforsyning i fremtiden? Vil de stigende energipriser blive en kæp i hjulet på den økonomiske vækst? Og hvad er årsagerne til energikrisen, og hvilke faktorer spiller ind?

– Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen
– Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet
– Steen Bocian, Børsen

En industri i forandring

Download vores nye narrativ her:

Download

Vores klimambitioner

Download vores klimastrategi her:

Download