Marint arbejde

Dansk Offshore har fokus på de daglige maritime aktiviteter så som forsyningsfartøjers levering af gods og varer, samarbejdet blandt virksomhederne og vidensdeling fra operationer.

Siden efteråret 2020 varetages aktiviteter vedrørende maritime operationer af Marinearbejdsgruppen.

Marine- and Helikopterarbejdsgruppe guidelines:

Dansk Offshore Guideline

Industry Guideline for Drug and Alcohol testing on the Danish Continental Shelf

Download

Dansk Offshore Guideline

Industry Guideline for Check of prescript medicine for personnel traveling offshore on Danish Continental Shelf

Download

Sikkerhed i industrien

Sikkerheden i den danske olie-gas industri prioriteres højt. Derfor udveksles erfaringer på tværs af virksomheder.

læs mere

Review: Dansk Offshore Summit 2021

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

Energieffektivisering, delvis elektrificering af produktionen, eksport af overskudsgas til EU og stort carbon storage potentiale: De danske aktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

læs mere