Nyhed
17.03.21

Marsvin flokkes om Nordsøens olie- og gasinstallationer

En ny undersøgelse viser, at marsvin søger føde nær olie- og gasinstallationer i Nordsøen.


En ny undersøgelse, som forskere fra Aarhus Universitet har udarbejdet i samarbejde med TotalEnergies, viser at marsvin søger føde nær olie- og gasinstallationer i Nordsøen. Det skyldes en øget bestand af fisk ved anlæggene.

Et forskerhold fra Aarhus Universitet har gennem to år overvåget dyrelivet omkring Nordsøens olie- og gasinstallationer. Konkret har forskerne overvåget 21 lyttestationer omkring anlæggene for at estimere, hvorvidt olie- og gasaktiviteterne påvirker det maritime marine liv. Undersøgelsen fandt sted omkring Dan F-anlægget, hvor en lyttestation var placeret lige under anlægget. Her kunne forskerne ved hjælp af lyttestationen estimere, hvor mange marsvin der befandt sig i området.

Forskerholdets resultater viser, at marsvin søger mod anlæggene. Der er særlig høj aktivitet fra marsvin omkring anlæggene i årets første halvår. Ydermere jager marsvinene mest om natten. De mange marsvin omkring olie- og gasinstallationerne skyldes primært, at anlæggene i Nordsøen fungerer som kunstige rev. Dette giver mulighed for dyr og planter at sætte sig på anlæggene, hvilket medfører at fiskestimer samles omkring dem. Fiskene tiltrækker marsvin der søger efter føde.

Ifølge OSPAR-konventionen, som er et regeringssamarbejde om beskyttelse af det marine miljø i den nordøstlige del af Atlanterhavet, skal udtjente olie- og gasinstallationer fjernes efter endt brug. De nye forskningsresultater rejser dog spørgsmål om, hvorvidt anlæggene bør fjernes helt eller om noget bør efterlades til gavn for biodiversiteten i havet.

Læs hele undersøgelsen her.