Miljø

Miljøkomitéen
I samarbejde med vores medlemmer og de danske myndigheder arbejder vi for at sikre Nordsøens havmiljø til glæde for os selv og fremtidige generationer. For at beskytte havmiljøet holder Dansk Offshores miljøkomité løbende øje med miljøkrav fra både EU, OSPAR-konventionen og Folketinget. På den måde kan vi sammen sikre, at den nationale implementering lever op til de nyeste regler og standarter. Miljøkomitéen sikrer, at industrien samarbejder om at opfylde lovkrav og har indflydelse på lovforslag gennem fælles høringssvar.

Høringssvar vedrørende offshoreudledningsbekendtgørelsen

læs mere

EU’s metanregulering

Som følge af EU’s emmisionsreduktionsmål har EU-Kommissionen fremsat en forordning angående metanreguleringer. Læs både høringssvar til SPU-udkastet samt et brev fra Nordeuropas olie- og gasindustri vedrørende EU’s metanregulering herunder.

læs mere

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere