Miljø

Dansk Offshore holder løbende øje med miljøkrav fra EU, OSPAR, national implementering i de danske bestemmelser og specifikke nationale miljøbestemmelser. Samarbejdet med myndighederne og andre interessenter er et vigtigt fokus for at sikre den bedst mulige overholdelse samt den mindst mulige negative miljøpåvirkning fra olie- og gasindustrien.

Dansk Offshores miljøinteresser varetages af Miljøkomitéen.

Høringssvar vedrørende offshoreudledningsbekendtgørelsen

læs mere

EU’s metanregulering

Som følge af EU’s emmisionsreduktionsmål har EU-Kommissionen fremsat en forordning angående metanreguleringer. Læs både høringssvar til SPU-udkastet samt et brev fra Nordeuropas olie- og gasindustri vedrørende EU’s metanregulering herunder.

læs mere

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere