Miljø

Dansk Offshore holder løbende øje med miljøkrav fra EU, OSPAR, national implementering i de danske bestemmelser og specifikke nationale miljøbestemmelser. Samarbejdet med myndighederne og andre interessenter er et vigtigt fokus for at sikre den bedst mulige overholdelse samt den mindst mulige negative miljøpåvirkning fra olie- og gasindustrien.

Dansk Offshores miljøinteresser varetages af Miljøkomitéen.