Bliv medlem af Dansk Offshore

Som medlem af Dansk Offshore bliver din virksomhed del af en forening, der arbejder for at skabe maksimal værdi af produktionen i Nordsøen – til gavn for både virksomheder og det danske samfund.

Bliv medlem

Hvem er vi?

Dansk Offshore er interesseorganisation for den danske olie- gasindustri og optræder som sådan på vegne af hele industrien overfor myndigheder og beslutningstagere. Det gælder både interessevaretagelse i helt konkrete sager, og mere generelt, at vi som industri skal positionere os i forhold til det politiske og organisatoriske landskab. Arbejdet i Dansk Offshore er først og fremmest drevet gennem bestyrelsen og foreningens komitearbejde og spænder fagligt vidt fra økonomi, klima og miljø til sikkerhed på arbejdspladsen og adgang til kvalificeret arbejdskraft.   

Vi er det naturlige samlingssted for industriens virksomheder. Gennem Dansk Offshore drives et antal komiteer, subkomiteer og arbejdsgrupper inden for områderne klima, HSE og Skills & Capabilities samt stabsfunktionerne kommunikation og public affairs. Gennem de forskellige komiteer og netværk har medlemmer adgang til at deltage i udformningen arbejdet i Dansk Offshore – eller til at deltage i et af de mange vidensdelingsfora, som foreningen tilbyder. Der er fortsat et betydeligt potentiale i Nordsøen, som kan komme såvel industriens virksomheder som det danske samfund til gode. Kun sammen kan vi realisere det potentiale.  

Hvad tilbyder vi?

  • Vidensudveksling
  • Netværk
  • Konferencer og møder

Hvordan bliver min virksomhed eller organisation medlem?

Bliv medlem ved at sende en mail til info@danskoffshore.dk

Kontingentoversigt inkl. prisliste

Download

Indmeldelsesblanket

Download

Vores kommende arrangementer

Som medlem af Dansk Offshore bliver din virksomhed del af en forening, der arbejder for at skabe maksimal værdi af produktionen i Nordsøen – til gavn for både virksomheder og det danske samfund.

læs mere

Konference

TFZ 2022 – Sustaining the safety mindset during the energy transition

The energy industry is changing. The traditional upstream oil and gas companies are slowly but steadily establishing new business ventures in the renewable energy industry. New companies are rising and becoming strong utility owners of the energy of tomorrow and others are going out of business.

læs mere