Bliv medlem af Dansk Offshore

Som medlem af Dansk Offshore bliver din virksomhed del af en forening, der arbejder for at skabe maksimal værdi af produktionen i Nordsøen – til gavn for både virksomheder og det danske samfund.

Bliv medlem

Hvem er vi?

Dansk Offshore er interesseorganisation for den danske olie- gasindustri og optræder som sådan på vegne af hele industrien overfor myndigheder og beslutningstagere. Det gælder både interessevaretagelse i helt konkrete sager, og mere generelt, at vi som industri skal positionere os i forhold til det politiske og organisatoriske landskab. Arbejdet i Dansk Offshore er først og fremmest drevet gennem bestyrelsen og foreningens komitearbejde og spænder fagligt vidt fra økonomi, klima og miljø til sikkerhed på arbejdspladsen og adgang til kvalificeret arbejdskraft.   

Vi er det naturlige samlingssted for industriens virksomheder. Gennem Dansk Offshore drives et antal komiteer, subkomiteer og arbejdsgrupper inden for områderne klima, HSE og Skills & Capabilities samt stabsfunktionerne kommunikation og public affairs. Gennem de forskellige komiteer og netværk har medlemmer adgang til at deltage i udformningen af arbejdet i Dansk Offshore – eller til at deltage i et af de mange vidensdelingsfora, som foreningen tilbyder. Der er fortsat et betydeligt potentiale i Nordsøen, som kan komme såvel industriens virksomheder som det danske samfund til gode. Kun sammen kan vi realisere det potentiale.  

Onepager (Dansk)

Download

Onepager (English)

Download

Hvad tilbyder vi?

  • Indflydelse

Dansk Offshore samler industrien og skaber en fælles stemme for vores medlemmer. Som medlem af Dansk Offshore kan du altså være med til at forme industriens synspunkter og få indflydelse på politiske diskussioner. Gennem tiden har Dansk Offshore opbygget betydningsfulde og unikke relationer til den til enhver tid siddende regering, danske politikere generelt, hovedinteressenter og andre interesseorganisationer. Dette kommer Dansk Offshores medlemmer til gavn – både direkte og indirekte.

  • Viden

I Dansk Offshore har vi adskillige komitéer inden for flere forskellige områder, som man kan blive del af som medlem. Vi agerer som partner internt i industrien og eksternt for politikere, ministerier og medier for at sikre, at viden om positioner, beskeder og høringer er baseret på fakta. Herudover afholder vi jævnligt webinarer som en ny måde at dele og øge viden blandt vores medlemmer.

  • Netværk

Dansk Offshore har skabt adskillige netværk med det formål at dele viden, skabe kontakter og lære. Herunder findes bl.a. den årlige Task Force Zero-konference, HSE-, juridiske- og klima- og bæredygtighedsnetværk og medlemsevents som dinner events. Eksterne interessenter og journalister deltager i nogle af disse, hvilket skaber en værdifuld dialog mellem industrien og det omgivende samfund.

Hvordan bliver min virksomhed eller organisation medlem?

Bliv medlem ved at udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til info@danskoffshore.dk

Kontingentoversigt inkl. prisliste

Download

Indmeldelsesblanket

Download

Seneste arrangementer

Konference, Tidligere arrangementer

Forsyningssikkerhed i usikre tider

Hvor står vi politisk, sikkerhedsmæssigt og forsyningsmæssigt i Danmark? Er vi på vej ind i en økonomisk recession? Og hvordan forholder nordmændene sig til den aktuelle energikrise?

læs mere

Netværksmøde, Tidligere arrangementer

Skills and Capabilities event: Rekruttering gennem sociale medier

Dansk Offshore inviterer til netværksevent om brug af sociale medier i rekrutteringsprocessen.

læs mere