Bliv medlem af Dansk Offshore

Som medlem af Dansk Offshore bliver din virksomhed del af en forening, der arbejder for at skabe maksimal værdi af produktionen i Nordsøen – til gavn for både virksomheder og det danske samfund.

Bliv medlem

Hvem er vi?

Dansk Offshore er interesseorganisation for den danske olie- gasindustri og optræder som sådan på vegne af hele industrien overfor myndigheder og beslutningstagere. Det gælder både interessevaretagelse i helt konkrete sager, og mere generelt, at vi som industri skal positionere os i forhold til det politiske og organisatoriske landskab. Arbejdet i Dansk Offshore er først og fremmest drevet gennem bestyrelsen og foreningens komitearbejde og spænder fagligt vidt fra økonomi, klima og miljø til sikkerhed på arbejdspladsen og adgang til kvalificeret arbejdskraft.   

Vi er det naturlige samlingssted for industriens virksomheder. Gennem Dansk Offshore drives et antal komiteer, subkomiteer og arbejdsgrupper inden for områderne klima, HSE og Skills & Capabilities samt stabsfunktionerne kommunikation og public affairs. Gennem de forskellige komiteer og netværk har medlemmer adgang til at deltage i udformningen arbejdet i Dansk Offshore – eller til at deltage i et af de mange vidensdelingsfora, som foreningen tilbyder. Der er fortsat et betydeligt potentiale i Nordsøen, som kan komme såvel industriens virksomheder som det danske samfund til gode. Kun sammen kan vi realisere det potentiale.  

Hvad tilbyder vi?

  • Vidensudveksling

Dansk Offshore samler industrien og skaber en fælles stemme for vores medlemmer. Som medlem af Dansk Offshore kan du altså være med til at forme industriens synspunkter og få indflydelse på politiske diskussioner. Gennem tiden har Dansk Offshore opbygget betydningsfulde og unikke relationer til den til enhver tid siddende regering, danske politikere generelt, hovedinteressenter og andre interesseorganisationer. Dette kommer Dansk Offshores medlemmer til gavn – både direkte og indirekte.

  • Netværk

I Dansk Offshore har vi adskillige komitéer inden for flere forskellige områder, som man kan blive del af som medlem. Vi agerer som partner internt i industrien og eksternt for politikere, ministerier og medier for at sikre, at viden om positioner, beskeder og høringer er baseret på fakta. Herudover afholder vi jævnligt webinarer som en ny måde at dele og øge viden blandt vores medlemmer.

  • Konferencer og møder

Dansk Offshore har skabt adskillige netværk med det formål at dele viden, skabe kontakter og lære. Herunder findes bl.a. den årlige Task Force Zero-konference, HSE-, juridiske- og klima- og bæredygtighedsnetværk og medlemsevents som dinner events. Eksterne interessenter og journalister deltager i nogle af disse, hvilket skaber en værdifuld dialog mellem industrien og det omgivende samfund.

Hvordan bliver min virksomhed eller organisation medlem?

Bliv medlem ved at sende en mail til info@danskoffshore.dk

Kontingentoversigt inkl. prisliste

Download

Indmeldelsesblanket

Download

Vores kommende arrangementer

Webinar

Lessons Learned Webinar

Lessons Learned (LL) Webinarer Dansk Offshores LL Webinarer er vores virksomheder, der kommer med videndeling af relevante sikkerhedscases. Casene kan være HIPO (High Potential), faktiske uheld, nye processer, positive observationer eller ny Best practice. Der afholdes 6 – 8 webinarer hen over året, hvor alle medlemmer af gruppen Lessons Learned inviteres, og alle medlemmer opfordres […]

læs mere

Tidligere arrangementer

TFZ 2022 – Sustaining the safety mindset during the energy transition

The energy industry is changing. The traditional upstream oil and gas companies are slowly but steadily establishing new business ventures in the renewable energy industry. New companies are rising and becoming strong utility owners of the energy of tomorrow and others are going out of business.

læs mere