Ulykke- og kriseberedskab

Dansk Offshore har fokus på og kortlægger, hvilke ressourcer der er til rådighed i tilfælde af en nødsituation. Målet er at etablere en fælles forståelse for, hvad der kan forventes fra de nationale kriseberedskabsorganisationer, og hvad disse forventer fra olie og gasselskaber og leverandørfirmaer.

Aktiviteter vedrørende ulykke- og kriseberedskab varetages af Taskforcegruppen for Kriseberedskab, der er en undergruppe af Marinearbejdsgruppen.

OCES agreement details

Download

OCES agreement

Download

Safety Conference: TFZ 2022 videoer

Opening Address Safety Award Ceremony Interactive drama: It was a 5 minute job, but every thing changed forever Chornobyl then, now … and now – fostering leadership for resilience How Macondo, Texas City and Buncefield have enlightened Organizational Blindness Safety talk Sustaining the safety mindset Part I Thinking Health, Safety, and Wellbeing Talk Safety talk […]

læs mere

Sikkerhed i industrien

Sikkerheden i den danske olie-gas industri prioriteres højt. Derfor udveksles erfaringer på tværs af virksomheder.

læs mere

Dansk Offshore – en industri i forandring

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere