Ulykke og kriseberedskab

Dansk Offshore har fokus på og kortlægger, hvilke ressourcer der er til rådighed i tilfælde af en nødsituation. Målet er at etablere en fælles forståelse for, hvad der kan forventes fra de nationale kriseberedskabsorganisationer, og hvad disse forventer fra olie og gasselskaber og leverandørfirmaer.

Aktiviteter vedrørende ulykke og kriseberedskab varetages af Taskforcegruppen for Kriseberedskab, der er en undergruppe af Marinearbejdsgruppen.