Dansk Offshore mener

Læs mere om vores positioner og arbejdsområder nedenfor.

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter fra andre tungt-udledende erhverv, som kraftværker, cementfabrikker m.v. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk. Hvis Danmark igangsætter CCS allerede nu, vil offshorebranchen kunne levere 30% af de CO2-reduktioner der skal til for at nå Danmarks 70% mål i 2030.

læs mere

Vi er nået langt med at nedbringe egne emissioner

Vi ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi har længe arbejdet på at reducere egne udledninger og har allerede nedbragt dem med 33%.

læs mere

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Den danske offshore sektor udleder årligt 1,5 mio. tons CO2e. Det svarer til 3% af Danmarks samlede udslip. Vi arbejder målrettet med at reducere vores emissioner. Som branche understøtter vi Parisaftalen og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie og gasproduktionen, så Danmark opnår klima-neutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere