Vi er nået langt med at nedbringe egne emissioner

Vi ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi har længe arbejdet på at reducere egne udledninger og har allerede nedbragt dem med 33%.

Frem mod produktionsophør i 2050 har vi to delmål: Med udgangspunkt i 2015 som basisår, planlægger vi at reducere sektorens emissioner med 40% i 2030 og 70% i 2040. Vi har gennem en målrettet indsats siden år 2000 reduceret vores udledninger med cirka en tredjedel. Det er primært sket via optimering og energieffektivisering. Vi arbejder hele tiden med at optimere og effektivisere de eksisterende offshore faciliteter så de drives så energieffektivt som muligt. Det gør vi blandt andet ved at optimere både felterne og infrastrukturen offshore. Vi gør det også ved at tilpasse hvert enkelt anlæg til det produktionsniveau. Endelig vil den gradvise nedlukning af produktionen over de næste 30 år og omstillingen til CO2-lagring nedbringe emissionerne betydeligt.

Planlagte reduktioner kommer dels fra gradvis nedlukning af produktionen, omfattende energieffektivisering og klima-optimerende tiltag i både produktionen og forsyningskæden.

Martin Næsby, Adm. Direktør, Dansk Offshore

Vi arbejder også fokuseret med at reducere vores samlede energiforbrug og med at optimere vores drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Her spiller øget digitalisering en stor rolle ligesom udvikling og implementering af nye teknologier, hjælper os med at minimere vores emissioner. Som eksempel har vi været i stand til at reducere flaring med mere end 50% fra 2005 til 2019. Danmark har desuden forpligtet sig til helt at stoppe rutine-flaring efter 2030. Endelig har alle vores medlemsvirksomheder fokus på klimaindsatsen i deres daglige arbejde.

I dag er der et tæt samarbejde mellem olie- og gasselskaberne, leverandørerne af produkter og serviceydelser og alle relevante forsknings- og udviklingsinstitutioner. Vi arbejder med klimaoptimering på tværs af hele vores forsyningskæde og det bliver vi ved med at styrke. Som eksempel prioriterer vi i vores udbud de leverandører, som kan levere service med lav- eller nulemissions påvirkning.

Endelig undersøger vi muligheden for at elektrificere processer og drive vores offshore installationer med grøn strøm i stedet for den naturgas, der bruges i dag. Sammen med myndighederne, er vi i gang med at kortlægge Nordsøens elektrificeringspotentiale.

Dansk Offshores klimastrategi

Download

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere

Gaskrise og krig i Europa (webinar)

Den 3. marts afholdte Dansk Offshore webinaret Gaskrise og krig i Europa. Gik du glip af webinaret, kan du se det her.

læs mere