Viden

Her kan du finde information om den danske olie- og gasindustri. Du kan finde analyser, høringssvar, rapporter og undersøgelser om industrien.

30.05.22
Udgivelser

Safety Conference: TFZ 2022 videoer

læs mere
17.03.20
Rapporter

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

læs mere

Fakta om den danske offshoreindustri

læs mere

Høringssvar vedrørende diverse bekendtgørelser udstedt i relation til lov om rørført CO2

læs mere

Høringssvar vedrørende EU-kommissionens udkast til CCS-strategi (ICMS)

læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om rørført transport af CO2

læs mere

CCS i Nordsøen

læs mere

Danmarks rolle i europæisk forsyningssikkerhed

læs mere

Høringssvar af havstrategiens indsatsprogram og nye beskyttede havstrategiområder

læs mere

Høringssvar vedrørende lagring af CO2

læs mere

Høringssvar vedrørende solidaritetsbidrag

læs mere

EU's metanregulering

læs mere

Høringssvar vedrørende offshoreudledningsbekendtgørelsen

læs mere

Safety Conference: TFZ 2022 videoer

læs mere

CCS potentialet i Nordsøen (Webinar)

læs mere

Gaskrise og krig i Europa (webinar)

læs mere

Rekrutterings- og opkvalificeringsforløb målrettet offshore-branchen

læs mere

Høringssvar vedrørende statsdeltagelse i CCS licenser

læs mere

Review: Dansk Offshore Summit 2021

læs mere

Danmark kan blive en førende CCS-nation

læs mere

Vi er nået langt med at nedbringe egne emissioner

læs mere

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

læs mere

Beskæftigelse i olie- og gasindustrien

læs mere

Dansk Offshore – en industri i forandring

læs mere

Danmarks oliehistorie

læs mere

Selvforsyning af olie og gas

læs mere

Rapport fra Klimarådet: En høj pris for minimal klimaeffekt

læs mere

Sikkerhed i industrien

læs mere

Bidrag til statskassen

læs mere

Efterspørgsel på olie og gas i Danmark og globalt

læs mere

Olie- og gasfelter i Nordsøen

læs mere

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

læs mere