Rapporter
17.03.20

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

Energieffektivisering, delvis elektrificering af produktionen, eksport af overskudsgas til EU og stort carbon storage potentiale: De danske aktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

Som medlem af klimapartnerskabet Energi og Forsyning sætter den danske olie- og gasbranche ambitiøse klimamål for at kunne indfri det politisk fastsatte mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

“Alle fremskrivninger – også de scenarier der indfrier Paris-aftalens mål – viser, at både i Danmark og globalt har vi brug for olie og gas de kommende årtier. Olie og gas vil være en del af energimixet i mange år frem parallelt med, at vi gradvist overgår til grøn energi. Nordsø-produktionen har allerede et af verdens laveste CO2 aftryk, og vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre gennem effektiviseringer og ny teknologi”, siger Martin Næsby, direktør i brancheorganisationen Dansk Offshore.

Lagring af op til 8 mio. ton CO2 i Nordsøen


Nordsøens geologiske formationer er særdeles velegnede til potentiel lagring af CO2 i de udtjente olie/gasfelter. Olie- og gasbranchen vurderer det samlede potentiale til at være omkring 8 mio. tons CO2 i 2030, hvilket svarer til cirka en tiendedel af Danmarks nuværende årlige CO2 udledning (2019). Omkostningerne til CO2 fangst og lagring er fortsat meget høje, men forventes at ville falde i takt med den teknologiske udvikling.

Hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, er vi nødt til at se klimaproblematikken i et globalt perspektiv. Det kan ikke opnås alene gennem vindenergi. For eksempel kan den naturgas der spares ved at elektrificere i stedet eksporteres til Europa, hvor den kan erstatte og fortrænge kul, om har et langt højere CO2 aftryk

Martin Næsby, Adm Direktør, Dansk Offshore

“CO2 lagring kan afhjælpe udledning fra de største udledere, som f.eks. affaldsforbrænding eller cementproducenter og er, som også Klimarådet peger på, helt afgørende for at nå Paris-aftalens mål. Flere olieselskaber er i fuld gang med at kigge på teknologien og lagringsmulighederne. Det vil kræve politisk opbakning at gå den vej, fordi det er dyrt at udvikle og skalere, og det vil kræve et tæt samarbejde mellem både myndigheder og industrielle sektorer. Vi er alle en del af løsningen,” slutter Martin Næsby.

Læs Regeringens Klimapartnerskaber

Sektorkøreplan for energi- og forsyningssektorens bidrag til 70%-målsætningen.

Download

Læs pressemeddelelse

70-procents reduktion: Den danske olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet.

Download