Rapporter
29.11.21

Beskæftigelse i olie- og gasindustrien

Den danske olie og gassektor har mange mennesker beskæftiget med den største industriklynge placeret i og omkring Esbjerg.

Olie- og gasindustrien skaber arbejdspladser og regional vækst. Olie- og gasindustrien beskæftiger 10.000 fuldtidsansatte hvoraf ca. halvdelen er ansat i Esbjerg. Esbjerg Havn har siden de første olie- og gas indvindinger i Nordsøen fungeret som basehavn for den danske olie- og gasindustri. Der findes også betydelige industriklynger i Jylland, på Fyn og Sjælland. Medregner man de indirekte arbejdspladser beskæftiger industrien samlet set 26.000 fuldtidsbeskæftigede.

Olie- og gasindustrien beskæftiger en bred kam af mennesker fra ufaglærte til folk med en lang videregående uddannelse. Specielt spiller ingeniørerne en central rolle, da de skal sikre at offshoreanlæggene i Nordsøen kan modstå varme, kulde, tryk og blæst. Vedligeholdelsen af de store anlæg i Nordsøen betyder ligeledes, at behovet for faglærte og specielt smede og elektrikere er stort.

Læs den fulde rapport:

Download