Analyser
24.11.21

Bidrag til statskassen

Siden olieindvindingen begyndte, har staten tjent ca. 514 mia. kr. og kan se frem til mellem 88 mia. kr. og 240 mia. kr. frem mod 2050.

Siden Danmark påbegyndte indvinding af olie og gas i Nordsøen i 1972, har olie og gas haft en stor økonomisk betydning for vores velfærdssamfund.

Staten generer indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen primært gennem skatteindtægter og udbytte fra Nordsøfonden. Statens skatteindtægter kommer fra kulbrinteskat (52 pct.) og selskabsskat (25 pct.). Nordsøfonden er en del af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), som deltager med 20 pct. i alle nye licenser i Nordsøen. Udover Nordsøfonden består DUC af franske TotalEnergies og Noreco.

Statens samlede indtægter for olie og gas indvinding fra 1972 til 2018 er ca. 514 milliarder kroner [1]. Alt efter hvilken regnemetode man benytter antages det at staten kan tjene mellem 88 mia. kr. [2] og 240 mia. kr. (løbende priser) [3] frem mod 2050 af aktiviteterne i Nordsøen. 

Læs mere

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

Energieffektivisering, delvis elektrificering af produktionen, eksport af overskudsgas til EU og stort carbon storage potentiale: De danske aktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

læs mere

Beskæftigelse i olie- og gasindustrien

Den danske olie og gassektor har mange mennesker beskæftiget med den største industriklynge placeret i og omkring Esbjerg.

læs mere

Efterspørgsel på olie og gas i Danmark og globalt

Vedvarende energi udgør en stadig større del af vores energiforbrug, men vi har fortsat brug for olie og gas. Også i fremtiden.

læs mere