Analyser
29.11.21

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

CCS kan i fremtiden hjælpe tungtudledende erhverv, som kraftværker, cementfabrikker mv. med at reducere deres klimaaftryk. Hvis Danmark igangsætter CCS allerede nu, vil offshorebranchen kunne levere 30% af de CO2-reduktioner der skal til for at nå Danmarks 70% mål i 2030.

Carbon Capture and Storage, CCS, er en teknologi og metode der gør det muligt at indfange og lagre store mængder af CO2 i Nordsøens undergrund. CCS kan blive Nordsøens næste store satsning og en reel game-changer på vejen mod et klimaneutralt samfund.

Offshore-erhvervet har både infrastrukturen og kompetencerne til CCS, og Nordsøens undergrund er geologisk bedre egnet til CO2-lagring end lagring på land. Vi kan sikre, at lagringen sker i udtjente olie- og gasfelter langt fra kysten og fra mennesker.

Flere og flere CCS-projekter viser lovende resultater, og Energistyrelsen vurderer, at Danmarks geografiske placering og geologiske forhold vil give Danmark en konkurrencefordel. To danske CCS-projekter, Greensand og Bifrost, er allerede på tegnebrættet og kan blive realiseret, når de rette politiske og økonomiske forudsætninger og incitamenter på plads. Det er statens opgave, sammen med alle andre i CCS-værdikæden, herunder Dansk Offshore, at lave en samlet Klimakøreplan som sikrer, at alle aktører i energisystemet arbejder i samme retning.

Hvis Danmark vil realisere løsninger som CCS og Power-to-X, bør vi bruge sektorens nuværende anlæg, infrastruktur og store viden om blandt andet undergrundens geologi til formålet.

Martin Næsby, Adm Direktør, Dansk Offshore

Den er bygget op over mange år med milliardstore investeringer. Vi risikerer at store værdier går tabt, hvis vi mister muligheden for at lagre CO2 i de reservoirer, som ikke længere skal bruges til olie og gas.

I 2019 udledte Danmark 47 mio. tons CO2e og skal i 2030 opnå en reduktion på 26 mio. tons CO2e. CCS kan levere op til 30% af det reduktionsmål. Lagringen forudsætter, at produktionen stopper i de pågældende felter. CO2-lagringen skal ikke indgå i fremtidig produktion til såkaldt Enhanced Oil Recovery (EOR).

Det er estimeret, at der i den danske del af Nordsøen kan lagres 0,5-1,5 mio. tons (Mt) CO2e i 2025, 4-8 Mt i 2030 og 10-30 Mt i 2040. Til sammenligning var olie- og gassektorens egen udledning i 2019 1,5 m/t CO2e. Det viser CCS-teknologiens enorme klimapotentiale.

CCS kan også være med til at fastholde og skabe nye arbejdspladser. Det er der for eksempel gode muligheder for ved Esbjerg. Branchens fokus er i første omgang at bidrage til de danske klimamål, men på sigt vil vi også kunne aftage CO2 fra andre lande og hjælpe med deres reduktioner.

Danmark kan blive en førende CCS-nation.

Download vores klimastrategi her

Download

CCS potentialet i Nordsøen (Webinar)

Gense webinaret fra 4. marts hvor GEUS og DHRTC holdt oplæg om de geologiske og tekniske aspekter ved geologisk CO2 lagring kendt som CCS.

læs mere

Høringssvar vedrørende statsdeltagelse i CCS licenser

læs mere

Review: Dansk Offshore Summit 2021

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere