Analyser
25.11.21

Danmarks oliehistorie

Danmarks første olie blev indvundet fra Dan-feltet i 1972. Siden hen er der blevet indvundet 430 millioner m3 tønder olie og 176 nm3 naturgas til en værdi af ca. 514 milliarder kroner (2018-priser) i den danske del af Nordsøen.

I 2018 dækkede den danske indvinding af olie og gas 98% af Danmarks samlede efterspørgsel [1]. Danmarks indvinding af olie og gas har gennemgået store forandringer siden 1962, hvor Skibsreder A. P. Møller-Mærsk fik en eneretsbevilling til eftersøgning af olie og gas i Danmark.

Efter at have fået eneretsbevillingen indhentede A. P. Møller-Mærsk udenlandsk hjælp til eftersøgning efter olie og gas, da der på det tidspunkt ikke var nogen nævneværdig indenlandsk erfaring med eftersøgning af olie og gas. Dette førte til etableringen af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), der i dag stadig indvinder olie og gas fra eneretsbevillingens licenser i Nordsøen. DUC består i dag af selskaberne Total (43,2%), Noreco (36,8%) og statens partner Nordsøfonden (20%) [2].

Store begivenheder i Danmarks oliehistorie

 • 1962: Staten giver en Eneretsbevilling til A.P. Møller-Mærsk til efterforskning efter olie og gas i den danske del af Nordsøen.
 • 1966: DUC finder olie i en forekomst, der i dag kaldes Kraka.
 • 1972: Olieindvinding starter fra Dan feltet.
 • 1981: Regeringen og DUC indgår en aftale om tilbagelevering af en del af DUCs område fra Eneretsbevillingen.
 • 1984: 1. udbudsrunde for olie- og gaslicenser i den danske del af Nordsøen gennemføres.
 • 1993: Danmark bliver nettoeksportør af olie og gas.
 • 2003: Regeringen forlænger DUCs eneretsbevilling fra 2012 til 2042 og etablerer Nordsøfonden, der er statens olieselskab og skal indgå i DUC fra 2012. Derudover justeres eneretsbevillingens regler for at skabe stabile rammevilkår for medlemmerne af DUC [3].
 • 2012: Regeringen ændrer skattevilkårene i Nordsøen for at finansiere Togfonden [4].
 • 2017: Regeringen udarbejder i samarbejde med branchen en strategi for den fremtidige olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen. Derudover indgår Regeringen og DUC en aftale om genopbygning af Tyrafeltet i Nordsøen samt nye rammevilkår for industrien. Aftalen blev indgået med bred opbakning i folketinget.
 • 2017: A. P. Møller-Mærsk sælger sit olieselskab Mærsk Olie til Total [5].
 • 2018: Regeringen lukker for tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas på land og i indre danske farvande [6]. Denne lukning blev gennemført i 2019 ved lov [7].
 • 2018: Total køber Chevrons andel af DUC [8].
 • 2018: Noreco køber Shells andel af DUC [9].
 • 2018: Danmark bliver for første gang siden 1993 importør af olie [10].
 • 2019: Regeringen og DUC indgår aftale om at øge ligebehandlingen af ansøgninger om efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen [11].
 • 2020: Regeringen indgår et bredt forlig om en ny nordsøaftale, hvor der sættes en stopper for fremtidige internationale udbudsrunder. Samtidig sættes en endelig slutdato for olie- og gasproduktion i Nordsøen i 2050 [12] .

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere

Dansk Offshore – en industri i forandring

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere

Efterspørgsel på olie og gas i Danmark og globalt

Vedvarende energi udgør en stadig større del af vores energiforbrug, men vi har fortsat brug for olie og gas. Også i fremtiden.

læs mere