Udgivelser
29.11.21

Dansk Offshore – en industri i forandring

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

I mere end 50 år har Danmark produceret olie og gas i Nordsøen. Som branche har vi derfor en unik viden og ekspertise om den danske undergrund. Vores aktiviteter har skabt forsyningssikkerhed, arbejdspladser og sikret et statsligt velfærdsbidrag på over 500 milliarder kroner. Det er statsindtægter, som går til velfærd og investeringer i grøn omstilling – også i årene frem.

Selv om omstillingen er i fuld gang, er der knapt 30 år til Nordsø produktionen ophører i 2050 – det har et flertal i folketinget bestemt. I omstillingsfasen mod et klimaneutralt Danmark, vil offshore branchen fortsætte med at levere den energi som Danmark efterspørger. Og vi vil producere sikkert og ansvarsfuldt. Samtidig vil vi bidrage med at udnytte Nordsøens store klimapotentiale, som kan gøre en reel forskel – både for Danmark og for andre lande.      .

Vi har taget hul på Nordsøens næste kapitel. En ny æra, hvor vi både skal balancere behovet for energi i omstillingsfasen og igangsætte nye tiltag, der kan hjælpe Danmark med at indfri de nationale klimamål. Vi deltager i omstillingen med massive investeringer, forskning og udvikling af nye teknologier og klima-optimerende løsninger.

Vi er en industri i forandring, der bidrager både til national sikkerhed og forsyningssikkerhed i et globalt ustabilt energimarked. Og nu byder vi også ind med Nordsøens store klimapotentiale i form af CCS, som både kan levere store CO2 reduktioner og skabe grønne jobs og regional udvikling.

Martin Næsby, Adm. direktør, Dansk Offshore

Vores nye navn, bygger bro mellem fortid og fremtid, og afspejler og favner både vores historie og offshore sektorens nye muligheder. På vejen mod et klimaneutralt energisystem, har Danmark stadig behov for olie og gas. Derfor vil olie- og gasudvinding i Nordsøen udgøre en væsentlig del af vores forretning, mens vi over de næste årtier omdanner oliefelter til CO2-lagre (CCS).

Vores platforme og infrastruktur kan blive en central del af Danmarks fremtidige energisystem, som vi vil tage del i at skabe i tæt samarbejde med andre sektorer. Samarbejde, innovation og ny teknologi binder omstillingen på land og offshore sammen. Derfor starter omstillingen offshore.

Når vi når 2050, vil Nordsøens offshore industri være en helt anden, end den vi kender i dag.

Dansk Offshore klimastrategi

Download

Dansk Offshores narrativ

Download