Høringssvar
09.11.22

EU's metanregulering

Som følge af EU's emmisionsreduktionsmål har EU-Kommissionen fremsat en forordning angående metanreguleringer. Læs både høringssvar til SPU-udkastet samt et brev fra Nordeuropas olie- og gasindustri vedrørende EU's metanregulering herunder.

Brev fra Nordeuropas olie- og gasindustri vedrørende EU forordningen

Dansk Offshore har i samarbejde med Offshore Norge, Element NL, BVEG og Offshore Energies UK udgivet et brev angående EU’s forordning om metanregulering. Heri bifaldes målsætningerne om (i) at forbedre tilgængeligheden, kvaliteten og pålideligheden af data vedrørende de globale metan-emissioner, (ii) at sikre, at operationelle rutiner fastlægges for at minimere emissioner samt (iii) at reducere importerede emissioner fra internationale operatører. Alle parter er desuden positive overfor oprettelsen af the International Methane Emissions Observatory (IMEO).

Læs brevet her:

Download

Høringssvar vedr. SPU-høring om udkast til metanforordning for energisektoren

Læs høringssvaret her:

Download