07.06.24

Fakta om den danske offshoreindustri

Den danske offshoreindustri har haft enorm betydning for den danske selvforsyning og har bidraget til den danske velfærd i mere end 50 år, men hvor meget ved du egentlig om i industrien og dens rolle i Danmark og Europa i 2020’erne?

Dansk Offshore har samlet en række fakta, der kan gøre dig klogere.

Vidste du at:

Det Internationale Energiagentur (IEA) i sin rapport om Danmark fra  slutningen af 2023 anbefaler,  at Danmarks to energipolitiske spor fortsætter helt parallelt, nemlig med en fortsat indvinding af olie og gas fra den danske del af Nordsøen samtidig med en aktiv indsats for at gennemføre den grønne omstilling?

… Nordsøaftalen fra 2020 har bred politisk støtte fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, og at det helt centrale punkt i Nordsøaftalen er et stop for dansk olie – og gasudvinding i Nordsøen i 2050? Du kan læse hele Nordsøaftalen her

… Danmark og hele EU siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har arbejdet målrettet på at frigøre os fra vores landes afhængighed af russisk gas? Du kan læse hele Det Nationale Kompromis om Dansk Sikkerhedspolitik her.

… EU på trods af stor nedgang i importen af russisk olie og gas fortsat får 15% af sin energiforsyning fra Rusland?

Den danske offshoreindustri  siden 1972 har bidraget med 544 milliarder kroner til den danske statskasse og dermed den danske velfærd?

… Det moderniserede Tyra-felt, som ligger ude i Nordsøen 225 kilometer vest for Esbjerg, kommer til at levere 2,8 mia. kubikmeter gas om året, når det igen producerer for fuld kraft i slutningen af 2024? Dermed kommer Tyra til at stå for 6 % af EU’s gasproduktion og bidrage med 0,5 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Det svarer i kroner og øre til 14 milliarder kroner eller værdien af 25 F-35-kampfly eller to supersygehuse om året.

… Solsort-feltet 250 kilometer vest for den danske vestkyst i  2024 vil producere godt 12 pct. af den samlede danske olieproduktion, op mod 5 pct. af den samlede danske gasproduktion og op mod 10 pct. af den samlede danske produktion af olie og gas?