Høringssvar
22.05.24

Høringssvar vedrørende diverse bekendtgørelser udstedt i relation til lov om rørført CO2

Læs Dansk Offshores bemærkninger til udkastet til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets bekendtgørelse om rørført CO2, som nærmere skal fastsætte rammerne for CCS-markederne på dansk grund.

Høringssvar vedrørende diverse bekendtgørelser udstedt i relation til lov om rørført CO2

Læs høringssvaret her:

Download