Analyser
28.04.20

Olie- og gasfelter i Nordsøen

Der er 21 felter som producerer olie og gas i Nordsøen. Felterne ligger alle i lag af sandsten dybt nede i jorden.

Den danske del af Nordsøen har 21 felter, der er i produktion, samt en række andre forekomster, der ikke er i produktion. De 21 felter består af 15 oliefelter samt 6 gasfelter, som er i produktion. Et uddrag af felterne kan ses på det nedenstående kort:

Udover de 21 producerende felter er der en række forekomster i den danske del af Nordsøen, som ikke er i produktion, men som olieselskaber har licens til at efterforske og indvinde. Disse forekomster er dækket af såkaldte licenser, som der kan ses en oversigt over her. Derudover er der i de ikke-licensbelagte områder af Nordsøen også mulighed for at finde forekomster.

Processen for efterforskning og indvinding af olie og gas
For at kunne efterforske efter forekomster af olie og gas i Nordsøen skal et olieselskab søge om en licens til et afgrænset område i Nordsøen hos Energistyrelsen. Disse licenser udbydes hvert andet år i en udbudsrunde. En licens giver et olieselskab lov til at efterforske efter olie og gas ressourcer i licensens afgrænsede område i op til seks år. I disse år skal der gennemføres en række arbejder, som f.eks. seismiske undersøgelser, der giver et billede af undergrundens sammensætning, og fysiske efterforskningsboringer, der er aftalt med Energistyrelsen. Placeringen af hver enkelt efterforskningsboring skal godkendes af Energistyrelsen.

Samlet set kan et olieselskab have licens til efterforskning efter olie og gas i et område i op til 10 år, da licensens 6-årige periode kan forlænges med 2 år á 2 omgange. Finder olieselskabet kommercielle mængder af olie og/eller gas i boringerne kan det vælge at sætte feltet i produktion. Dette kræver også tilladelse fra Energistyrelsen, og denne tilladelse varer normalt op til 30 år. Når olieselskabet har fået tilladelse til at sætte et felt i produktion, skal der bygges og installeres offshoreanlæg som kan indvinde olie og/eller gas fra feltet og bringe det i land til forbrugerne.

Danmarks største olie- og gasfelt
Feltet med størst produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen er Halfdan feltet. Der blev i 2018 indvundet 2358 tusind kubikmeter olie fra Halfdan feltet. Derudover er Halfdan feltet også det største gasfelt i Danmark og indvandt i 2018 1203 million m3 naturgas [1].