24.11.21

Sikkerhed i industrien

Sikkerheden i den danske olie-gas industri prioriteres højt. Derfor udveksles erfaringer på tværs af virksomheder.

Olie- og gasindustrien har et stort fokus på et sikkert arbejdsmiljø. Som resultat af dette er antallet af ulykker offshore markant mindre end antallet af ulykker i andre sammenlignelige industrier på land. Hvert år samles en stor del af industrien om arbejdet med den fælles sikkerhed til Dansk Offshores Task Force Zero sikkerhedskonference, som du kan læse mere om her.

Industrien samarbejder derudover tæt om fortsat at forebygge ulykker og forbedre sikkerheden offshore. Industriens virksomheder deler erfaringer om forbedring af sikkerhed og miljø mellem hinanden. Herudover, deler industrien også ud af deres erfaringer til virksomheder i andre dele af dansk erhvervsliv.