Olie Gas Danmark bliver til Dansk Offshore

Dansk Offshore - en industri i forandring

Læs mere her

Aftale om Grøn Skattereform samt etablering af grøn fond

Regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative har i dag præsenteret en aftale om en grøn skattereform for industrien. Aftalen indeholder blandt en række andre elementer understøttelse af CCS, et grønt investeringsvindue, en aftale om oprettelse af en grøn fond og omstillingsstøtte til de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig.

læs mere

Dansk Offshore annual report

Nu kan du læse Dansk Offshores årsrapport for 2021. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

læs mere

Bred politisk aftale om CO2-lagring

Rammerne for den danske CCS-strategi er blevet fastlagt i en bred politisk aftale.

læs mere

Grøn omstilling – begynder offshore

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere

CCS potentialet i Nordsøen (Webinar)

Gense webinaret fra 4. marts hvor GEUS og DHRTC holdt oplæg om de geologiske og tekniske aspekter ved geologisk CO2 lagring kendt som CCS.

læs mere

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere