Olie Gas Danmark bliver til Dansk Offshore

Dansk Offshore - en industri i forandring

Læs mere her

Grøn omstilling – begynder offshore

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere

Vi er nået langt med at nedbringe egne emissioner

Vi ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi har længe arbejdet på at reducere egne udledninger og har allerede nedbragt dem med 33%.

læs mere
Rapport

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

Energieffektivisering, delvis elektrificering af produktionen, eksport af overskudsgas til EU og stort carbon storage potentiale: De danske aktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

Læs mere

CO2-lagringspotentiale i Nordsøen

0.5 – 1.5 mio. tons

CO2-lagringspotentiale i 2025

4 – 8 mio. tons

CO2-lagringspotentiale i 2030

10 – 30 mio. tons

CO2-lagringspotentiale i 2040