Om Dansk Offshore

Som brancheforening for Nordsøens olie -og gasproducenter og nære samarbejdspartnere medvirker vi til at forsyne Danmark med energi og holde samfundets hjul i gang. Og vi værner hver dag om miljøet og vores medarbejderes sikkerhed.

Vi ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi reducerer egne udledninger, øger energieffektiviteten og forbereder CO2 lagring som klimaløsning for Danmark. Vi udforsker og undersøger konstant nye måder at arbejde på. Og vi ved, at innovation og forandring sker gennem samarbejde og nye partnerskaber.

Vi har fokus på Nordsøens næste kapitel. Vi bruger vores viden inden for olie- og gasindustrien til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Vi samarbejder med alle typer interessenter og beslutningstagere, særligt regeringen, om at etablere rammevilkår, der kan konkurrence-udsætte de mange nye tiltag og investeringer som energiomstillingen kræver.

Selv om Danmark afvikler olie og gasproduktion over de næste årtier, rummer Nordsøen fortsat enorme muligheder og samfundsværdier. Nordsøen er en vigtig del af klimaløsningen og baner vejen til fremtidens energisystemer. Derfor begynder energiomstillingen på land offshore.

One pager

Download

Dansk Offshore Organigram