Arbejdsmiljø og sikkerhed (HSE)

Dansk Offshore organiserer HSE-samarbejdet (Health, Safety and Environment) for olie- og gasindustrien i Danmark. Det overordnede mål med HSE er at øge offshoreindustriens opmærksomhed på HSE-relevante områder. Særligt i olie- og gasindustrien er det nødvendigt med et ekstraordinært fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

Dansk Offshore arbejder ligeledes på at øge best practice ved at fortsætte vidensdelingen i industrien, tilbyde high quality safety training (OPITO), forbedre samarbejdet i industrien og styrke dialogen mellem interessenter.

Et andet fokusområde er at skabe en samlet stemme for industrien ift. politiske spørgsmål. I den forbindelse er der oprettet flere ad hoc grupper.

HSE aktiviteter varetages af HSE-komitéen.