Arbejdsmiljø og sikkerhed (HSE)

En af de vigtigste værdier i offshore-industrien er sikkerhed. Hos Dansk Offshore er det en overbevisning, vi deler. Vi er derfor stolte over at være organisatorerne for HSE-samarbejdet (Health, Safety and Environment) for olie- og gasindustrien i Danmark. Det overordnede mål med HSE er at øge offshore-industriens viden og videndeling på HSE-relevante områder. Da det meste af branchens arbejde foregår ca. 200 kilometer fra land, er det i olie- og gasindustrien nødvendigt med et ekstraordinært højt fokus på sikkerhed, sundhed og miljøet for at sikre medarbejdernes tryghed og en stabil drift.

En af de grundlæggende forudsætninger for en sikker industri er viden. Som en del af vores strategi samarbejder vi tværfagligt både med universiteter om den nyeste forskning og med de kollegaer, der til dagligt er offshore på platformene, skibene og helikopterne, og som er rygraden i industrien. Dansk Offshore arbejder ligeledes på at øge best practice ved at facilitere vidensdelingen i industrien, så vi kan sikre, at vores erfaringer spreder sig til hele industrien. Derfor tilbyder vi blandt andet Lessons Learned webinarer (LL), netværksmøder og vores Task Force Zero Safety Leadership konference (TFZ). Målet er at forbedre og udbygge samarbejdet i industrien og styrke dialogen mellem stakeholders.

HSE-aktiviteter varetages af HSE-komitéen, hvor der laves et arbejdsprogram for de enkelte indsatsområder. Hvert indsatsområde har en arbejdsgruppe, som arbejder med arbejdspunkter og løbende leverer input til HSE-komitéen på kvartalsmøderne.

Sikkerhed i industrien

Sikkerheden i den danske olie-gas industri prioriteres højt. Derfor udveksles erfaringer på tværs af virksomheder.

læs mere

Safety Conference: TFZ 2022 videoer

Opening Address Safety Award Ceremony Interactive drama: It was a 5 minute job, but every thing changed forever Chornobyl then, now … and now – fostering leadership for resilience How Macondo, Texas City and Buncefield have enlightened Organizational Blindness Safety talk Sustaining the safety mindset Part I Thinking Health, Safety, and Wellbeing Talk Safety talk […]

læs mere

Rekrutterings- og opkvalificeringsforløb målrettet offshore-branchen

Dansk Offshore og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) indgik et samarbejde om at forbedre olie- og gasselskabernes rekrutteringsmulighederne kendt som STAR-aftalen i 2020. Aftalen er netop blevet opdateret, så den i endnu højere grad sikrer olie- og gasselskabernes rekrutteringsmuligheder.

læs mere