Dekommissionering

Dekommissionering er den sidste del af en platforms livscyklus. Dekommissionering dækker over selve processen med at fjerne rigs på en måde, der er til mindst mulig last for den oprindelige havbund. Processen starter allerede før platformen sættes i drift, da man skal have en godkendt plan for dekommissionering, før platformen sættes op. Når platformen efter mange år er udtjent og det besluttes, at driften skal ophøre, forberedes riggen til dekommissionering.

Da det er politisk besluttet i Nordsøaftalen, at al olie- og gasudvinding i Danmark skal ophøre i 2050, står offshoreindustrien over for en stor opgave med dekommissionering. Alene frem mod 2030 skal der fjernes tæt på en million tons infrastruktur.

Til gengæld kan dekommissionering få en helt ny betydning, hvis planerne om at ombygge platformene til Carbon Capture & Storage (CCS) bliver til virkelighed. Platformenes levetid kan derfor forlænges, hvis Nordsøens infrastruktur udnyttes til CO2-lagring i undergrunden.

Dekommissioneringskomitéen
Dansk Offshores dekommissioneringsaktiviteter varetages af Dekommissioneringskomitéen, som mødes og drøfter især den seneste lovgivning på området og dennes lovgivning for industriens dekommissioneringsaktiviteter.  Desuden er Dansk Offshore i tæt dialog og samarbejde med vores søsterorganisationer i Norge, Tyskland, England og Holland, så vi kan dele viden og erfaringer på tværs af sektorer til fordel for vores medlemmer.

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere

Dansk Offshore – en industri i forandring

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere

Efterspørgsel på olie og gas i Danmark og globalt

Vedvarende energi udgør en stadig større del af vores energiforbrug, men vi har fortsat brug for olie og gas. Også i fremtiden.

læs mere