Klima og bæredygtighed

Dansk Offshore repræsenterer industrien i den grønne omstilling.

Klimalovens vedtagelse betyder, at Danmark skal være klimaneutral i 2050. Ambitionen blev yderligere skærpet i december 2022, da SVM-regeringen skrev ind i sit regeringsgrundlag, at Danmark skal være klimaneutralt i 2045.

Dansk Offshore samarbejder med regeringen og interessenter om, hvordan offshorebranchen kan bidrage til den grønne omstilling og omlægge sin produktion. Offshoreindustriens infrastruktur, ekspertise og aktiver gør ambitiøse klimatiltag mulige, og Carbon Capture and Storage (CCS) har potentiale til at blive en hjørnesten i den danske klimapolitik.

Dansk Offshore har i december 2021 formuleret en klimastrategi for den danske offshoreindustri, som kan læses nedenfor.

Dansk Offshore har desuden skrevet en separat rapport om CCS i Nordsøen, som ligeledes kan findes nedenfor.

Klima– og bæredygtighedskomitéen
Dansk Offshores arbejde med klima og bæredygtighed varetages af klima- og bæredygtighedskomitéen. Komiteen består af repræsentanter for medlemsvirksomheder, som løbende mødes for at drøfte lovforslag, høringssvar og handlingsplaner på klimaområdet for hele offshoreindustrien.

Komitéen varetager også kontakt til uddannelsesinstitutioner og forskningsprojekter for at holde Dansk Offshores medlemmer orienteret om teknologiudvikling og anden innovation på klima – og bæredygtighedsområdet.

Dansk Offshores Klimaambition 2021

Download

Rapport: CCS i Nordsøen

Download

Læs mere om Dansk Offshores indsats indenfor klima og bæredygtighed her:

Vi er nået langt med at nedbringe egne emissioner

Vi ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi har længe arbejdet på at reducere egne udledninger og har allerede nedbragt dem med 33%.

læs mere

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

Energieffektivisering, delvis elektrificering af produktionen, eksport af overskudsgas til EU og stort carbon storage potentiale: De danske aktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

læs mere