Klima og bæredygtighed

Dansk Offshore repræsenterer industrien i den grønne omstilling

Dansk Offshores målsætning i forbindelse med klima og bæredygtighed er at udvikle en klimaambition for olie- og gasindustrien baseret på input leveret til klimasamarbejdet. Denne skal omhandle, hvordan industrien i samarbejde med samfundet og regeringen kan udnytte den faglige viden, industrien har til at bekæmpe klimaudfordringen ved at bruge vores ekspertise, aktiver og infrastruktur. Kernen i indsatsen for at reducere egne emissioner er at rationalisere aktiverne, elektrificering, energieffektivitet og optimering af værdikæden.

Derudover fokuserer Dansk Offshore på, hvordan industrien kan blive en vigtig partner i regeringens målsætning om en reduktion af drivhusgasser på 70 pct. i 2030 fx ved hjælp af en potentiel kommercialisering af CCS.

Dansk Offshores arbejde med klima og bæredygtighed varetages af klima- og bæredygtighedskomitéen.

Dansk Offshores Klimaambition 2021

Download

Læs mere om Dansk Offshores indsats indenfor klima og bæredygtighed her:

Vi er nået langt med at nedbringe egne emissioner

Vi ser på fremtiden med stort ansvar og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Vi har længe arbejdet på at reducere egne udledninger og har allerede nedbragt dem med 33%.

læs mere

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

læs mere

70 procents reduktion inden 2030: Dansk olie- og gasindustri er en vigtig brik i at nå målet

Energieffektivisering, delvis elektrificering af produktionen, eksport af overskudsgas til EU og stort carbon storage potentiale: De danske aktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

læs mere