Klima og bæredygtighed

Dansk Offshores målsætning i forbindelse med klima og bæredygtighed er at udvikle en klimaambition for olie- og gasindustrien baseret på input leveret til klimasamarbejdet. Denne skal omhandle, hvordan industrien i samarbejde med samfundet og regeringen kan udnytte den faglige viden, industrien har til at bekæmpe klimaudfordringen ved at bruge vores ekspertise, aktiver og infrastruktur. Kernen i indsatsen for at reducere egne emissioner er at rationalisere aktiverne, elektrificering, energieffektivitet og optimering af værdikæden.

Derudover fokuserer Dansk Offshore på, hvordan industrien kan blive en vigtig partner i regeringens målsætning om en reduktion af drivhusgasser på 70 pct. i 2030 fx ved hjælp af en potentiel kommercialisering af CCS.

Dansk Offshores arbejde med klima og bæredygtighed varetages af klima- og bæredygtighedskomitéen.

Dansk Offshores Klimaambition 2021

Download