Uddannelse og rekruttering

En af grundpillerne i offshore-industrien er de medarbejdere, som arbejder offshore på platformene. Derfor samarbejder Dansk Offshore løbende med arbejdsmarkedets parter for at forbedre mulighederne for efteruddannelse og rekruttering i offshoreindustrien.

Skills & Capabilities-komitéen
Dansk Offshores Skills & Capabilities-komité faciliterer disse aktiviteter inden for efteruddannelse og rekruttering. Komitéens arbejde har blandt andet resulteret i en samarbejdsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om rekruttering samt et øget samarbejde med Work in Denmark. Læs mere om disse nedenfor.

STAR-AFTALEN

I 2019 blev der indgået en aftale (STAR-aftalen) mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), 3F transport, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og Dansk Offshore.

Aftalens formål er at styrke det tværfaglige rekrutterings- og opkvalificeringsforløb for offshore-branchen med henblik på at tilføre branchen arbejdskraft. Aftalen har særligt fokus på ufaglærte, der ønskes opkvalificeret med kompetencer inden for offshore-industrien.

Aftalen skal afbøde den mangel på arbejdskraft, som offshore-industrien står over for ved at sikre en systematisk og centraliseret rekrutteringsindsats mellem de involverede parter. Rekrutteringsprocessen er med aftalen centraliseret, så der rekrutteres direkte igennem jobcentrene i hele landet og ikke kun lokalt, hvilket øger mængden af mulige arbejdstagere til branchen.

Rekruttering og opkvalificering
STAR tilbyder både hjælp til regulær rekruttering og til ’rekruttering via opkvalificering’. Et forløb starter med, at en virksomhed, der mangler arbejdskraft, foretager en konkret behovsafdækning, som derefter fremlægges for STAR:

  • Hvilken type medarbejdere mangler virksomheden?
  • Hvor mange?
  • Hvad skal de kunne?

Herefter vurderes det, om rekrutteringsbehovet kan afdækkes lokalt, om flere jobcentre skal kontaktes, eller om der skal rekrutteres gennem opkvalificering. Ved rekruttering gennem opkvalificering skal virksomheden igen afdække, hvilke kompetencer der mangler, så STAR kan hjælpe med at finde ud af hvilke kurser, der skal tilbydes. Herefter finder STAR arbejdstagere, der har lignende kompetencer og sammensætter en pakke af kurser i et opkvalificeringsforløb, der kan efteruddanne arbejdstagerne, så de kan komme i job offshore. Til gengæld giver virksomheden en arbejdsgivererklæring, om at et job står klar til den opkvalificerede arbejdstager. Alle parter drager fordel af STAR-aftalen. Den hjælper arbejdsgiver og -tager med at finde hinanden og sørger for, at STAR kan opkvalificere folk til konkrete jobs.

Opkvalificering af egne medarbejdere
STAR tilbyder derudover rådgivning til virksomheder i relation til opkvalificering af egne medarbejdere. Det er altid en fordel at opkvalificere sine medarbejdere, men det kan også være nyttigt, hvis virksomheden oplever en midlertidig nedgang i produktionen, da det muliggør efteruddannelse af medarbejdere frem for en fyring. Dette forebygger, at arbejdstagerne søger mod andre industrier og forlader branchen. På den måde forebygger man, at virksomheden får problemer med at skaffe den nødvendige arbejdskraft, når produktionen igen opskaleres.

Full-service
For at lette den administrative byrde for virksomheden tilbyder STAR hjælp til en ’Full service-pakke’. Full service-pakken er en ydelse, hvor en virksomhed slipper for at stå for den administrative del af et opkvalificeringsforløb for egne medarbejdere ved at aftale et samlet forløb med en uddannelsesinstitution. Dette kræver en konkret forespørgsel fra virksomheden, hvor den forklarer, hvilke medarbejdere der mangler hvilke kurser og giver adgang til data om de enkelte medarbejdere. Til gengæld hjælper STAR både med at få sammensat et uddannelsesforløb og med vejledning i tilskudsordninger.

STAR har desuden to medarbejdere til rådighed, der kan bistå med ovenstående ydelser samt vejledning og besvarelse af spørgsmål vedrørende rekruttering. Kontaktinformation findes nedenfor.

Trine Søndergård Knudsen
Fuldmægtig / VEU-Koordinator
Telefon: 7222 3828
Email: tsk@star.dk

Erik Schultz
Specialkonsulent
Telefon: 7222 3844
Email: eas@star.dk

STAR-aftalen

Download

Work in Denmark

Work in Denmark er en enhed under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Enheden er et supplement, der kan benyttes, hvis der ikke er en tilstrækkelig mængde arbejdstagere på det danske arbejdsmarked inden for et bestemt fagområde. Se en opdateret liste over fagområder med mangel på arbejdstagere her. Work in Denmarks arbejde består primært i at tiltrække arbejdskraft til danske virksomheder og skabe kontakt imellem danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere. Det er kort sagt en gratis måde, hvorpå virksomheder kan søge arbejdskraft i udlandet, når den ikke kan hentes i Danmark.

Hjemmesiden er central
Work in Denmarks primære værktøj er deres hjemmeside, hvor de tilbyder flere former for hjælp.

  • Vejledning i og brug af deres og den europæiske CV-database og jobbank.
  • Opslag af stillinger i udlandet samt annoncering af jobopslag i jobnetværker på tværs af EU.
  • Større rekrutteringsprojekter hvor Work in Denmark laver målrettet annoncering i udlandet
  • Jobmesser både i DK og udlandet og online.
  • Kampagner på sociale medier
  • Webinarer

Der er generelt en stor efterspørgsel på arbejdskraft i EU lige nu. Derfor er det vigtigt, at jobannoncer, der skal række ud over Danmarks grænser, er målrettet det internationale jobmarked, så de ikke forsvinder i mængden. Work in Denmark tilbyder tips til at udforme jobopslag, så de opfylder diverse lovkrav og er dybdegående nok til at give kendskab til offshore-industrien.

Work in Denmark er også en del af EURES-netværket, hvis formål er at samarbejde om at styrke arbejdskraftsmobiliteten på tværs af EU. Derfor giver deres jobbank ikke kun adgang til det danske Jobnet men også den europæiske udgave EURES. Dette betyder, at hvis man laver sit opslag igennem dem, bliver annoncen automatisk godkendt til brug i andre EU-lande. Hvis en virksomhed har brug for at hyre meget arbejdskraft inden for et felt med konkrete kompetencer, kan Work in Denmark desuden assistere med at udvælge relevante CV’er i den europæiske CV-database og forelægge dem for virksomheden.

Work in Denmark holder derudover webinarer for virksomheder en gang om måneden og webinarer for arbejdstagere hver anden måned. Arbejdsgivere kan deltage gratis, information om næste webinar findes her. Ud over webinarer holder Work in Denmark både on-site og virtuelle jobmesser, hvor virksomheder har mulighed for at have fysiske/virtuelle stande. Virksomheder kan enten selv tage med på messen eller indrykke annoncer for job i samarbejde med Work in Denmark, hvis virksomheden ikke selv kan deltage.

Work in Denmark bistår også med at oplyse udenlandske arbejdstagere om den danske arbejdsmarkedsmodel og arbejdskultur for at gøre overgangen fra en udenlandsk arbejdsplads til en dansk så gnidningsfri som muligt.

Kontakt Work in Denmark
Telefon: 7222 3300
Mail: Workindenmark@workindenmark.dk
Læs mere om Work in Denmark på deres hjemmeside

Læs mere om uddannelse og rekruttering

Rekrutterings- og opkvalificeringsforløb målrettet offshore-branchen

Beskæftigelse i olie- og gasindustrien

Læs også

Ledige stormer ind i offshore-jobs via afgørende samarbejde

Et samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), AMU-Vest, jobcentrene, Dansk Offshore, virksomhederne Altrad og Semco Maritime og Q-Star har vist sig at være en del af løsningen på de rekrutteringsudfordringer, virksomhederne i offshore-industrien oplever lige nu.I denne uge mødte godt 70 interesserede jobsøgende op til et informationsmøde om jobs i offshore-branchen på AMU-Vest […]

læs mere