Generalforsamling

Dansk Offshore afholder hvert år i juni sin årlige generalforsamling. På generalforsamlingen afgiver formanden sin beretning, der vælges medlemmer til foreningens bestyrelse og kontingentet fastsættes.

Bestyrelsen består af syv medlemmer. Fire medlemmer er valgt i olieselskabernes råd – Oil Company Council – og tre medlemmer i leverandørernes råd – Supplier Council. Det er ligeledes i de respektive Råd, at medlemskontingentet fastsættes. Olieselskabsrådet fastsætter kontingentet for olieselskaberne og Leverandørrådet fastersætter kontingentet for service- og leverandørvirksomhederne. Rådene afholder 2 årlige møder.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i juni. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes ved forespørgsel fra bestyrelsen, Olieselskabs- og Leverandørrådet eller foreningens revisor. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 uger før afholdelse.

Dansk Offshore Annual Report 2021

Dansk Offshore annual report

Nu kan du læse Dansk Offshores årsrapport for 2021. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

læs mere

Annual Reports for 2020, 2019 og 2018

OGD Annual Report 2020

Download

OGD Annual Report 2019

Download

OGD Annual Report 2018

Download