Generalforsamling

Dansk Offshore afholder hvert år i juni sin årlige generalforsamling. På generalforsamlingen afgiver formanden sin beretning, der vælges medlemmer til foreningens bestyrelse og kontingentet fastsættes.

Bestyrelsen består af syv medlemmer. Fire medlemmer er valgt i olieselskabernes råd – Oil Company Council – og tre medlemmer i leverandørernes råd – Supplier Council. Det er ligeledes i de respektive Råd, at medlemskontingentet fastsættes. Olieselskabsrådet fastsætter kontingentet for olieselskaberne og Leverandørrådet fastersætter kontingentet for service- og leverandørvirksomhederne. Rådene afholder 2 årlige møder.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i juni. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes ved forespørgsel fra bestyrelsen, Olieselskabs- og Leverandørrådet eller foreningens revisor. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 uger før afholdelse.

OGD Annual Report 2020

Download

OGD Annual report 2019

Download

OGD Annual report 2018

Download