Offshore sikkerhedstræning

Offshore sikkerhedstrænings-gruppens interesse er at skabe et sikkert sted for tværgående vidensdeling for de valgte sikkerhedsrepræsentanter for medarbejderne, samt at deltage i aktiviteter for at opnå ny viden og skabe HSE-netværksaktiviteter.

Dansk Offshore har godkendt OPITOs BOSIET-certifikat og deres FOET-certifikat som standard på den danske kontinentalsokkel. Dansk Offshore udfører en årlig kontrol af træningsudbydere, som er OPITO godkendte til at levere BOSIET og FOET sikkerhedskurser. Dette er del af kvalitetsgarantien på den basale offshore sikkerhedstræning, som er aftalt med fagforbundene.

Dansk Offshores aktiviteter vedrørende offshore sikkerhedstræningen varetages af Arbejdsgruppen for Sikkerhedstræning.

Guidelines:

Dansk Offshore Standard

Standard for Grundlæggende sikkerhedskursus for personel på offshore installationer på dansk kontinentalsokkel

Download

Dansk Offshore Guideline

Industry Guideline for the basic offshore safety training for Offshore Installations on Danish Continental Shelf

Download

NOIA

Guidelines for Mutual Recognition of Specialised Safety and
Emergency Response Training for North Sea Operations

Download

NOIA

Mutual recognition scheme for basic safety training on the North Sea

Download