Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Dansk Offshore (eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger: (såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer)
 • For medlemmer indsamles kontaktoplysninger (se ovenfor) og yderligere følgende medlemsoplysninger: ansættelsesforhold og jobtitel.
 • For deltagere i events indsamles kontaktoplysninger og yderligere følgende oplysninger: deltageroplysninger, betalingsoplysninger, jobtitel, ansættelsesforhold
 • Lokalitetsdata i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, kampagner og invitationer Præcis data inkluderer oplysninger om geolokation. Upræcist data inkluderer for eksempel data afledt af din IP-adresse eller data som indikerer din lokalitet med mindre præcision, eksempelvis by eller postnummer.
 • Information indsamlet af cookies.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

 1. Anvendelse af personoplysninger

Vi indsamler og anvender dine personoplysninger i forbindelse med følgende funktioner og formål:

 • Udførelse af Dansk Offshores ydelser som brancheforening, herunder afholdelse af events. Dette inkluderer fx oplysninger om navn og kontaktoplysninger om tegningsberettigede og andre relevante navne og konktaktoplysninger i medlemsvirksomheden.
 • Korrespondance, herunder e-mailkorrespondance. Eksempelvis, når du kontakter os med en forespørgsel, anvender vi dine kontaktoplysninger til at besvare din henvendelse, fremsende information eller udføre andre forespørgsler.
 • Hvis du har afgivet samtykke til modtagelse af nyhedsbreve, anvendes dine personoplysninger til at fremsende nyhedsbreve til dig.
 • Til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside, for at optimere brugeroplevelsen.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

 1. Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • at du har givet dit samtykke (GDPR artikel 6 (1) (a))
 • at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale med dig (GDPR artikel 6 (1) (b))
 • at behandlingen er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelse som dataansvarlig (GDPR artikel 6 (1) (c)), eller
 • at behandlingen er lovlig og nødvendig for at forfølge Dansk Offshores legitime interesser (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Hvis vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke,

kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på et andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 1. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

I tilfælde af omstrukturering eller hvis brancheforeningen bliver overtaget, vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 1. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til Dansk Offshores samarbejdspartnere, som leverer ydelser på vores vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve eller teknisk support af Dansk Offshores tekniske udstyr. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Dansk Offshores vegne og i overensstemmelse med Dansk Offshores instruks.

 1. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde et eller flere af de formål, der fremgår af denne Privatlivspolitik. Vi opbevarer oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller beskytte vores retlige interesser, fx i forbindelse med en igangværende juridisk proces. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af nogen af vores formål, sletter eller anonymiserer vi dem.

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke opbevarer vi dine personoplysninger indtil du tilbagetrækker dit samtykke til fremtidig behandling, fx ved at afmelde dig fra vores nyhedsbrev.

Hvis du henvender dig til os med spørgsmål eller for at få information el lign., opbevarer vi dine personoplysninger indtil vi er sikre på, at du er tilfreds med vores besvarelse af din henvendelse, dog højst 12 måneder efter den seneste kontakt med dig, medmindre vi kan anvende et andet grundlag, eller du har givet os dit samtykke til en længere opbevaring.

 1. Cookies

Vi bruger cookies på hjemmesiden for at sikre dig den bedste oplevelse og for at forbedre vores indhold. Hjemmesiden bruger cookies for at fungere og for at genkende dit besøg, så vi kan analysere, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: cookie-politik

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til sikkerhedsmæssige standarder. Vi bestræber os således på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Data opbevares på en krypteret database, i et virtuelt miljø.

 1. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til efter gældende regler herom at få berigtiget og slettet personoplysninger om dig, samt at få begrænset behandlingen af dine Personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har desuden ret til at modtage dine personoplysninger og til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

 1. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 1. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Dansk Offshore
Knabrostræde 30, 1. sal
1210 København K
Telefon: 38 41 18 80
info@danskoffshore.dk
CVR nr. 30404895