Nyhed
27.01.22

CCS-partnerskab skal sikre dansk erhvervsliv en ny styrkeposition

DI Energi, Danske Rederier, Dansk Fjernvarme, Dansk Metal og Dansk Offshore går sammen med tænketanken Axcel Future om etableringen af et partnerskab for CCS.

Baggrund for aftalen
Ambitionen med CCS-partnerskabet er, at kunne medvirke til at opbygge en samlet stærk industriklynge, som kan hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk i Danmark og understøtte, at Danmark bliver en hub for CO2 lagring for hele EU.

Hvis Danmark skal indfri klimaambitionerne og efterleve Paris-aftalen, vil der være behov for at lagre store mængder CO2 i undergrunden. Danmark kan indfange 4,5-9 millioner ton CO2 årligt fra punktkilder og over tid lagre mellem 12 og 22 milliarder ton CO2 i undergrunden. Det giver os en enestående mulighed for at blive et europæisk center for lagring af CO2.

Ny industriklynge
De store erhvervsorganisationer DI Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Offshore, Danske Rederier, fagforeningen Dansk Metal og tænketanken Axcelfuture er på den baggrund gået sammen om et partnerskab for CO2-fangst og -lagring. Partnerskabet vil byde ind med erfaring og viden, så vi kan udvikle en helt ny industri i Danmark – både når det gælder fangst, transport og lagring af CO2. Det handler om at sikre, at fangst og lagring (CCS) bliver en dansk erhvervs- og eksportsucces på linje med for eksempel havvind.

I dag er omkring 14.000 personer beskæftiget inden for olie- og gasområdet i Danmark. Det er jobs, der inden 2050 vil forsvinde eller skifte karakter, og derfor er det væsentligt, at vi allerede nu ser mod fremtidens grønne job. Vurderingen fra partnerskabet lyder, at der med CCS vil blive skabt omkring 3.000 nye jobs. DI Energi har taget initiativ til partnerskabet, som bliver ledet af branchedirektør Troels Ranis.

Kommentarer til partnerskabet

Dansk Offshore
“Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med etableringen af CCS-partnerskabet er det vores ambition at kunne medvirke til at opbygge en samlet stærk industriklynge, som kan hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk i Danmark og understøtte, at Danmark bliver et hub for CO2 lagring for hele EU”

// Martin Næsby, administrerende direktør for Dansk Offshore.

DI Energi
“Vi skal i gang med at skabe en meget stor ny industri i Danmark. Udviklingen går stærkt og vi skal være hurtige,  hvis vi vil være attraktive på det europæiske marked, og det er  er nødvendigt, at virksomhederne samarbejder. Partnerskabet skal blandt andet være med til at sikre, at samfundet får mest muligt for støttekronerne.”

// Troels Ranis, branchedirektør for DI Energi.

Dansk Metal
“Der er et kæmpe potentiale for at gøre CO2-fangst til en ny dansk styrkeposition og bevare tusindvis af arbejdspladser på Nordsøen. Det er stort set de samme kompetencer, som olie- og gasudvinding kræver, så vores medlemmer kan lave en omfattende grøn omstilling på Nordsøen. Vi går aktivt ind i partnerskabet for at understøtte udviklingen af fremtidens grønne industrijob.”

// Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Metal

Dansk Fjernvarme
“Alene i fjernvarmesektoren kan vi gennem fangst af CO2 bidrage med 7,5 mio. ton CO2-reduktioner årligt og dermed også levere et solidt bidrag til at indfri vores fælles klimamål. Skal vi i mål med det, kræver det en fælles indsats på tværs af hele værdikæden i et samarbejde mellem industri, rådgivere, forskningsinstitutioner og energisektoren. Med et stærkt partnerskab, hvor hele værdikæden er repræsenteret får vi et stærkt udgangspunkt for at indfri vores mål, samtidig med at vi tager teten på udviklingen af et muligt nyt erhvervseventyr.”

// Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Axcelfuture
“På sigt tror vi, at de samlede omkostninger pr fanget og lagret ton CO2 kan komme ned under 1.000 kr. – og hvis EU´s kvotepris samtidigt fortsætter med at stige, vil CCS på længere sigt kunne køre næsten uden subsidier. Vi tror, Danmark har potentiale til at indfange 4-5 millioner ton om året, og det vil vi nu forsøge at overbevise beslutningstagerne om giver os mest klima og beskæftigelse for pengene.”

// Finn Lauritzen, seniorrådgiver Axcelfuture.

Danske Rederier
“Dansk skibsfart ser CCS som et potentielt nyt stort forretningsområde, hvor de danske rederier står klar til at levere transporten af CO2 – både nationalt og internationalt. Vi er teknologisk langt fremme i udviklingen af løsninger i alle leder af værdikæden, men vi ser i Danske Rederier et behov for en bredere forståelse af CCS som klimaløsning – og ikke mindst som motor for vækst og beskæftigelse.”

// Jacob K. Clasen, viceadministrerende direktør ved Danske Rederier.