20.11.23

CCS i Nordsøen

Den danske offshoreindustri er en vital del af det danske samfund og spiller derfor også en vigtig rolle, når det kommer til at afhjælpe disse alvorlige kriser. Det betyder også, at vi som branche skal træffe nogle valg, der indeholder dilemmaer, eller at vi er nødt til at gå ad veje, der ikke altid forekommer at være de hurtigste eller nemmeste. Sådan er vilkårene, når vi opererer i en virkelighed, der tæller både en forsyningskrise og en klimakrise, og vi samtidig står midt i en energitransition. Offshorebranchen tager udfordringerne alvorligt og engagerer os målrettet og ansvarligt i at levere vores bud på løsninger.


I denne rapport præsenterer vi offshorebranchens tilgang til Carbon Capture and Storage (CCS), der er en helt central del af den danske klimaløsning. Vi giver en status på de danske CCS-projekter offshore og opridser de store muligheder, der ligger for Danmark i at blive europæisk knudepunkt for CO2-lagring. Der skal mange led og mange parter til at udvikle en ny industri. I rapporten præsenterer vi både operatørenes og leverandørernes rolle i de danske CCS-projekter. Endelig fremlægger vi vores anbefalinger til, hvad der fortsat skal gøres politisk for at sikre den infrastruktur og den volumen, der vil være nødvendig for at gøre CCS til en stabil industri på tværs af landegrænser.

Rapport: CCS i Nordsøen

Download