20.11.23

Danmarks rolle i europæisk forsyningssikkerhed

I et årti har Europa mindsket egenproduktionen af naturgas og øget importen fra Rusland. Denne udviklingstoppede brat med Ruslands invasion af Ukraine. Krigen medførte et skarpt fald i tilførslen af russisk gas til Europa, hvilket skabte tårnhøje priser, ændringer i forbruget og markant øget import af flydende naturgas (LNG). På trods af de indgåede klimamål har flere europæiske lande genovervejet anvendelsen af kul samt udskudt udfasningen af kernekraft som følge af krigen i Ukraine.

Rapportens formål er at kortlægge, hvordan Danmark kan bidrage til europæisk energiforsyning frem mod 2050, samt hvilken rolle Danmark kan spille i det radikalt forandrede europæiske forsyningslandskab. Herunder belyser analysen forskellene mellem brugen af hhv. naturgas, LNG og kul. Her konstateres, at kul udleder næsten dobbelt så meget CO2 som naturgas. Som historisk nettoeksportør af gas og med rørledninger direkte til Tyskland har Danmark en unik position til at bidrage til Europas energiforsyning.

Rapport: Danmarks rolle i europæisk forsyningssikkerhed

Download