Høringssvar
19.02.24

Høringssvar vedrørende forslag til lov om rørført transport af CO2

Læs Dansk Offshores bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven fra 3. februar 2023. Bemærkningerne vedrører den del af lovforslaget, der omhandler anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om rørført transport af CO2

Læs høringssvaret her:

Download