Høringssvar
06.11.23

Høringssvar af havstrategiens indsatsprogram og nye beskyttede havstrategiområder

Læs Dansk Offshores bemærkninger til udkast til regeringens nye havstrategi, hvori nye beskyttede havområder i dansk farvand skal markeres i henhold til EU’s Havstrategidirektiv fra 2008, som forpligter den danske regering til at offentliggøre en ny strategi på området hver sjette år.

Inden for beskyttede områder kan aktiviteter af forskellig grad forbydes med det formål at beskytte havmiljøet.

Høringssvar svar vedrørende havstrategiens indsatsprogram

Læs høringssvaret her:

Download