06.03.22

CCS potentialet i Nordsøen (Webinar)

Gense webinaret fra 4. marts hvor GEUS og DHRTC holdt oplæg om de geologiske og tekniske aspekter ved geologisk CO2 lagring kendt som CCS.

Afholdt 4. marts 2022

CCS fylder mere og mere i den offentlige debat, efter at beregninger fra GEUS viser, at Danmarks undergrund kan lagre 500 års dansk CO2 udledning. CO2 lagring er muligt i netop Danmark, da den danske undergrund besidder mange af de geologiske strukturer og egenskaber, som skal bruges til CO2 lagring. Samtidig giver vores rige viden om undergrunden fra olie- og gasefterforskningen os et fordelagtigt udgangspunkt for at igangsætte lagring af CO2. Teknologien og teknikkerne bag CCS er dog fortsat ukendt land for de fleste. Dette webinar vil derfor sætte fokus på de mere tekniske aspekter ved CCS og give indsigt i følgende områder:

Hvilke geologiske betingelser skal være opfyldt, for at lagring af CO2 kan finde sted Hvad betinger CO2 lagringspotentialet, og hvordan ser potentialet ud i de forskellige områder? Hvad sker der med den lagrede CO2 i undergrunden, og hvordan påvirker CO2 den omgivende undergrund? Hvordan sikres det, at den lagrede CO2 ikke stiger op efter lagring?

Michael Bryld Wessel Fyhn, Seniorforsker ved GEUS, og Charlotte Larsen, Program Manager, Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre DHRTC vil hver især holde et oplæg om emnet med deres respektive geologiske og tekniske perspektiver på området.

Program

  • 08.30 – 08.40: Velkomst
    Administrerende direktør Martin Næsby, Dansk Offshore
  • 08.40 – 09.10: CO2 Lagringspotentialet i Nordsøen
    Seniorforsker Michael Bryld Wessel Fyhn, GEUS
  • 09.10 – 09.40: CO2-lagring i kridtformation – nye perspektiver for den Danske Nordsø
    Program Manager Charlotte Larsen, DHRTC
  • 09.40 – 10.00: Q&A

Danmark kan blive en førende CCS-nation

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter. Med CCS kan offshorebranchen hjælpe CO2-tunge industrier med at reducere deres klimaaftryk.

læs mere

Høringssvar vedrørende statsdeltagelse i CCS licenser

læs mere

Dansk Offshore – en industri i forandring

En historisk omstilling af verdens energisystemer er i fuld gang. Den er drevet af de enorme klimaudfordringer, som verden står over for og et stigende behov for energi. Situationen kræver handling nu. Som energileverandør spiller den danske offshore branche en central samfundsmæssig rolle. Vi er en del af den forandring som følger med omstillingen. Verden ændrer sig – og det gør vi også. Derfor har Olie Gas Danmark skiftet navn til Dansk Offshore.

læs mere